Nagrody i wyróżnienia

Hubert Mielnik laureatem konkursu na Najlepszą Monografię Prawno-Historyczną

Hubert Mielnik laureatem konkursu na Najlepszą Monografię Prawno-Historyczną

piątek, 22 września 2023

Niezmiernie miło nam poinformować, że Pan doktor Hubert Mielnik zdobył I miejsce w I edycji konkursu na Najlepszą Monografię Prawno-Historyczną, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Historii Prawa. Nagrodzona publikacja „Sądownictwo polskie (nieniemieckie) w dystrykcie lubelskim Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1944” została wydana nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin 2020).

Serdecznie gratulujemy!


Wybór tematu jest – moim zdaniem – trafny z wielu względów. Przede wszystkim obejmuje ważne zagadnienie ustrojowe i prawne związane z krótkim, ale intensywnym i zarazem nadzwyczajnym z punktu widzenia funkcjonowania organów i instytucji okresem w dziejach państwa. Jest to temat w niewielkim stopniu opisany w polskiej literaturze naukowej. Sądownictwo polskie (nieniemieckie) […] nie było wcześniej przedmiotem opracowań monograficznych. Praca Huberta Mielnika w pewnych aspektach ma więc nowatorski charakter. [...] Myślę, że książka [...] może być lekturą nie tylko dla znawców historii ustroju i prawa, ale również dla mniej wyrobionych czytelników, którzy nie są znawcami epoki.

Z recenzji dr hab. Małgorzaty Materniak-Pawłowskiej, prof. UAM


Inicjatywa badania organizacji sądownictwa polskiego (nieniemieckiego) przez pryzmat ówczesnych przepisów prawa materialnego i procesowego, stosowanych w praktyce sądowej, jest niezwykle cenna. [...] Temat jest trudny, dlatego tak długo czekał na swojego badacza – i doczekał się z bardzo zadowalającym skutkiem. [...] Książka w istotny sposób wzbogaca stan badań nad historią prawa polskiego okresu wojennego na ważnym fragmencie terytorium państwa polskiego.

Z recenzji dr. hab. Zdzisława Zarzyckiego

Humor w „czasach zarazy” – Ewa Głażewska, Małgorzata Karwatowska

Humor w „czasach zarazy” – Ewa Głażewska, Małgorzata Karwatowska

poniedziałek, 20 marca 2023

Niezmiernie miło nam poinformować, że wydana nakładem Wydawnictwa UMCS, publikacja prof. Ewy Głażewskiej oraz prof. Małgorzaty Karwatowskiej Humor w „czasach zarazy” (Lublin 2023) spotkała się z szerokim odzewem pozytywnych publikacji w mediach.

Autorki udzieliły wielu wywiadów prasowych i radiowych, informacje o publikacji znalazły m.in. w Radio Eska, Radio Opole, Radio Lublin, na stronie internetowego portalu razemztoba.pl, niezależna.pl oraz branżowego medycznego portalu Medycyna Praktyczna i na stronie naukawpolsce.pl

Zachęcamy do lektury książki!

Poniżej fragment recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Artura Rejtera:

„ Czas pandemii COVID-19 stał się dla nas wszystkich dojmującym doświadczeniem indywidualnym, osobistym, ale też społecznym czy kulturowym. Jak jednak zazwyczaj bywa, człowiek oswaja rzeczywistość, dystansując się od negatywnych jej aspektów i czynników. Jednym z najczęściej wykorzystywanych sposobów na to jest waloryzowanie humorystycznego stosunku do świata, co odciąża – przynajmniej częściowo – problem i pozwala odnaleźć się w nowej, na wskroś trudnej sytuacji. Jak przekonują Autorki, humor, jako zjawisko wieloaspektowe, niezwykle złożone i nośne, znajduje manifestacje w różnych sferach pandemicznej komunikacji, właściwie zawłaszczonej przez Internet, a tym samym zglobalizowanej, zuniwersalizowanej i egalitarnej. Cechy te powodują, że powstaje swoista, motywowana poważną wszak sytuacją, kultura śmiechu poddana określonym prawom i tendencjom odwołującym się do rozmaitych obszarów życia. Co warte odnotowania, w badaniach wykorzystano niezwykle bogaty materiał ilustracyjny, i to nie tylko polskojęzyczny, co czyni książkę dziełem o charakterze uniwersalnym, wykraczającym daleko poza granice jednej kultury czy języka. […] ”

Publikacja Profesora Marka Kulika nagrodzona w XIV edycji Konkursu Wolters Kluwer Polska i „Przeglądu Sądowego”

Publikacja Profesora Marka Kulika nagrodzona w XIV edycji Konkursu Wolters Kluwer Polska i „Przeglądu Sądowego”

środa, 1 marca 2023

Niezmiernie miło nam poinformować, że publikacja prof. dr. hab. Marka Kulika „Przestępstwa współukarane w polskim prawie karnym”, wydana nakładem Wydawnictwa UMCS (Lublin 2021), otrzymała tytuł „Książki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2021 roku” w ramach XIV edycji Konkursu Wolters Kluwer Polska i „Przeglądu Sądowego”. Sąd konkursowy przyznał tytuł publikacji autorstwa Profesora Marka Kulika, na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2023 roku. Poniżej fragment recenzji wydawniczej.

Podejmując się całościowej oceny recenzowanej książki, należy stwierdzić, że jest to dzieło naukowe wysokiej próby. Dokonano w nim świeżego, a zarazem bardzo kompetentnego spojrzenia na przestępstwa współukarane w polskim prawie karnym. Autor dostrzegł wiele nowych problemów, które ujawniają się w związku z przestępstwami współukaranymi, odniósł się także do tych kwestii, które były już przedmiotem wcześniejszych wypowiedzi doktryny lub orzecznictwa, proponując w tym zakresie odautorskie rozwiązania.
Recenzowana monografia niewątpliwie stanowi trudny do przecenienia wkład w dyskusję nad pomijalnym zbiegiem przestępstw i przestępstwami współukaranymi w polskim prawie karnym, a tym samym – z powodu wagi tego zagadnienia – także w rozwój nauki prawa karnego w ogóle.

Z recenzji dra hab. Pawła Daniluka, prof. Instytutu Nauk Prawnych PAN

Splot Ukraiński - artykuły Daniela Beauvois’a

Splot Ukraiński - artykuły Daniela Beauvois’a

czwartek, 22 września 2022

W najnowszym numerze (PP 173/2022) kwartalnika społeczno-politycznego „Przegląd Polityczny” ukazały się dwa artykuły Daniela Beauvois’a Czy Polacy pomagają swoim dawnym Kresom? oraz Jak się ma pojęcie Kresów do Ukrainy?. Daniel Beauvois to francuski historyk i pisarz, autor monografii Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914 wydanej nakładem Wydawnictwa UMCS, o której wzmiankuje w przytoczonych artykułach Przeglądu Politycznego. Zachęcamy do sięgnięcia po najnowszy numer Przeglądu Politycznego jak i zakupu publikacji Trójkąt ukraiński, która tanowi doskonałe źródło wiedzy o relacjach polsko-ukraińskich w latach 1793-1914.

Promocja książki Leopolda Ungera pt. "Widziane z Brukseli"

Promocja książki Leopolda Ungera pt. "Widziane z Brukseli"

wtorek, 10 maja 2022

Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu UMCS oraz Muzeum Narodowe w Lublinie zorganizowały promocję książki Leopolda Ungera pt. „Widziane z Brukseli” (Wydana nakłedem Wydawnictwa UMCS) Spotkanie odbyło się 9 maja br. w Galerii Malarstwa Polskiego XIX-XX wieku Muzeum Narodowego w Lublinie.
Więcej informacji: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,4622,promocja-ksiazki-leopolda-ungera-pt-widziane-z-brukseli,116505.chtm


Fot. Bartosz Prol

Promocja książki „Anioł stróż. Wspomnienia z Lublina” Doby-Nechy Cukierman

Promocja książki „Anioł stróż. Wspomnienia z Lublina” Doby-Nechy Cukierman

czwartek, 28 kwietnia 2022

W dniu 27 kwietnia w Ośrodku „Brama Grodzka - Teatr NN” odbyła się promocja książki „Anioł stróż. Wspomnienia z Lublina” Doby-Nechy Cukierman (1910–2006). W publikacji Autorka opisuje losy swoje oraz jej rodziny w Lublinie w latach 1910–1946. Książka została wydana wspólnym nakładem Wydawnictwa UMCS oraz Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.
Tematyka książki przybliża nie tylko historię i wspomnienia Autorki, lecz stanowi także źródło wiedzy na temat obrazu życia w ówczesnym Lublinie, zawiera opisy topografii miasta oraz jest przekazem losów i trosk codziennych społeczności żydowskiej. Publikacja wpisuje się w cykl wydań biograficznych dotyczących historii społeczności żydowskiej zamieszkującej Lublin w okresie od początku XX wieku, do pierwszych lat po zakończeniu II wojny światowej. Zaprezentowane wydanie zostało poprzedzone wstępem Piotra Sewruka i dr Teresy Klimowicz (Wydział Filologiczny UMCS). Tłumaczenia książki dokonała Monika Metlerska-Colerick.
W spotkaniu promującym publikacje udział wzięli: Andrzej Jaroszyński, Piotr Sewruk, dr hab. Adam Kopciowski.


Galeria zdjęć z wydarzenia

fot. Patryk Pawłowski

Książka Maska w „czasach zarazy” w telewizji ogólnopolskiej

Książka Maska w „czasach zarazy” w telewizji ogólnopolskiej

piątek, 1 kwietnia 2022

W dzisiejszym (1 IV) wydaniu programu „Pytanie na śniadanie” Telewizji Polskiej odbyła się rozmowa z prof. Małgorzatą Karwatowską (Instytut Filologii Polskiej UMCS) oraz prof. Ewą Głażewską (Instytut Nauk o Kulturze UMCS), poświęcona ich najnowszej publikacji Maska w „czasach zarazy”. Covidowe wizerunki masek – typologie i funkcje (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021).

Materiał dostępny pod linkiem: pytanienasniadanie.tvp.pl

Zachęcamy również do obejrzenia najnowszego odcinka magazynu kulturalnego „Afisz”, w którym Autorki udzieliły obszernego wywiadu poświęconego ich badaniom zawartym w publikacji Maska w „czasach zarazy” .

Link: https://lublin.tvp.pl/1675045/afisz-magazyn-kulturalny (wywiad od 19 minuty)

„Obnażeni przez maski”. Maska w „czasach zarazy” |Ewa Głażewska, Małgorzata Karwatowska

„Obnażeni przez maski”. Maska w „czasach zarazy” |Ewa Głażewska, Małgorzata Karwatowska

środa, 9 marca 2022

W bieżącym numerze Polityki (11/2022) ukazał się obszerny wywiad z prof. Ewą Głażewską oraz prof. Małgorzatą Karwatowską, którego tematem jest publikacja: Maska w „czasach zarazy”. Covidowe wizerunki masek – typologie i funkcje (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021). Rozmowa Janiny Podgórskiej z Autorkami książki, zatytułowana „Obnażeni przez maski”, dotyka szeregu tematów kulturowo-społecznych omówionych w publikacji. Poruszane kwestie dotyczą aktualnych problemów, mitów oraz refleksji związanych ze znaczeniem i funkcją masek. Antropolożki z UMCS na potrzeby monografii przebadały około 5 tys. masek z całego świata, rezultatem tych badań jest niezwykle cenne interdyscyplinarne opracowanie, które stanowi niezwykle ważną i aktualną pozycję naukową. Oprócz artykułu w „Polityce”, na temat książki ukazał się szereg recenzji i wywiadów, w prasie, radio i telewizji:

Wydawnictwo UMCS wsparło XLVIII Olimpiadę Geograficzną w Lublinie

Wydawnictwo UMCS wsparło XLVIII Olimpiadę Geograficzną w Lublinie

wtorek, 8 lutego 2022

W dniu 5 lutego 2022 r. w Lublinie odbył się etap okręgowy zawodów XLVIII Olimpiady Geograficznej. Olimpiada skierowana jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego, a jej celem jest rozbudzenie zainteresowania geografią, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień, pobudzanie do twórczego myślenia.

Uprzejmie informujemy, że Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ufundowało nagrody i upominki dla uczestników XLVIII Olimpiady Geograficznej. Życzymy dalszych sukcesów uczniom biorącym udział w zawodach.

Monografia dr hab. Katarzyny Stachurskiej-Szczesiak nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich

Monografia dr hab. Katarzyny Stachurskiej-Szczesiak nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich

piątek, 22 października 2021

Niezmiernie miło nam poinformować, iż publikacja Pani dr hab. Katarzyny Stachurskiej-Szczesiak pt. „Rozwój samopotrzymujący w polityce Unii Europejskiej wobec państw Maghrebu” wydana nakładem Wydawnictwa UMCS, zajęła pierwsze miejsce w Konkursie Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich w kategorii najlepszej monografii naukowej opublikowanej w latach 2019–2020.

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich zajmuje się badaniami w zakresie Unii Europejskiej i integracji europejskiej oraz rozpowszechnianiem wiedzy o Europie. Skupia w swych szeregach cenionych politologów, ekonomistów, prawników, kulturoznawców oraz historyków. Szanowne Jury konkursu doceniło publikację Pani dr hab. Katarzyny Stachurskiej-Szczesiak (Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS) przyznając jej prestiżową nagrodę za najlepszą monografię naukową o tematyce europejskiej.


Monografia jest przygotowana z właściwym kunsztem badawczym. Jej cennym walorem jest ujęcie interdyscyplinarne prowadzonych badań, co prowadzi do uzyskania nowych wyników badań istotnych w obrębie nauk o polityce i czyni pracę innowacyjną. Przedmiotem badań jest rozwój smopodtrzymujący w polityce UE, jako instrument zapobiegania zagrożeniom w obszarze Śródziemnomorza. Autorka dokonuje ocen oraz definiuje obszary działalności  Unii europejskiej przy użyciu nowego spojrzenia naukowego, co powoduje, że oceniana książka z jednej strony jest ze wszech miar innowacyjna, a z drugiej pozostaje aplikacyjnym wzorcem prac naukowych. Autorka płynnie przechodzi od czynności definiowania i charakteryzowania (eksploracji) do analizy warunków niezbędnych dla osiągnięcia stanu rozwoju samopodtrzymującego (eksplanacji). Publikacja porusza aktualne zagadnienie, prezentowane zarówno w ujęciu naukowym, dydaktycznym, jak i popularyzującym wiedzę. Jest wciągającą lekturą napisaną w taki sposób, aby każdy czytelnik mógł zapoznać się z omawianymi zagadnieniami.

Z recenzji dr hab. Marty Witkowskiej (IE WNPiSM UW)