Nagrody i wyróżnienia

Splot Ukraiński - artykuły Daniela Beauvois’a

Splot Ukraiński - artykuły Daniela Beauvois’a

czwartek, 22 września 2022

W najnowszym numerze (PP 173/2022) kwartalnika społeczno-politycznego „Przegląd Polityczny” ukazały się dwa artykuły Daniela Beauvois’a Czy Polacy pomagają swoim dawnym Kresom? oraz Jak się ma pojęcie Kresów do Ukrainy?. Daniel Beauvois to francuski historyk i pisarz, autor monografii Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914 wydanej nakładem Wydawnictwa UMCS, o której wzmiankuje w przytoczonych artykułach Przeglądu Politycznego. Zachęcamy do sięgnięcia po najnowszy numer Przeglądu Politycznego jak i zakupu publikacji Trójkąt ukraiński, która tanowi doskonałe źródło wiedzy o relacjach polsko-ukraińskich w latach 1793-1914.

Promocja książki Leopolda Ungera pt. "Widziane z Brukseli"

Promocja książki Leopolda Ungera pt. "Widziane z Brukseli"

wtorek, 10 maja 2022

Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu UMCS oraz Muzeum Narodowe w Lublinie zorganizowały promocję książki Leopolda Ungera pt. „Widziane z Brukseli” (Wydana nakłedem Wydawnictwa UMCS) Spotkanie odbyło się 9 maja br. w Galerii Malarstwa Polskiego XIX-XX wieku Muzeum Narodowego w Lublinie.
Więcej informacji: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,4622,promocja-ksiazki-leopolda-ungera-pt-widziane-z-brukseli,116505.chtm


Fot. Bartosz Prol

Promocja książki „Anioł stróż. Wspomnienia z Lublina” Doby-Nechy Cukierman

Promocja książki „Anioł stróż. Wspomnienia z Lublina” Doby-Nechy Cukierman

czwartek, 28 kwietnia 2022

W dniu 27 kwietnia w Ośrodku „Brama Grodzka - Teatr NN” odbyła się promocja książki „Anioł stróż. Wspomnienia z Lublina” Doby-Nechy Cukierman (1910–2006). W publikacji Autorka opisuje losy swoje oraz jej rodziny w Lublinie w latach 1910–1946. Książka została wydana wspólnym nakładem Wydawnictwa UMCS oraz Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.
Tematyka książki przybliża nie tylko historię i wspomnienia Autorki, lecz stanowi także źródło wiedzy na temat obrazu życia w ówczesnym Lublinie, zawiera opisy topografii miasta oraz jest przekazem losów i trosk codziennych społeczności żydowskiej. Publikacja wpisuje się w cykl wydań biograficznych dotyczących historii społeczności żydowskiej zamieszkującej Lublin w okresie od początku XX wieku, do pierwszych lat po zakończeniu II wojny światowej. Zaprezentowane wydanie zostało poprzedzone wstępem Piotra Sewruka i dr Teresy Klimowicz (Wydział Filologiczny UMCS). Tłumaczenia książki dokonała Monika Metlerska-Colerick.
W spotkaniu promującym publikacje udział wzięli: Andrzej Jaroszyński, Piotr Sewruk, dr hab. Adam Kopciowski.


Galeria zdjęć z wydarzenia

fot. Patryk Pawłowski

Książka Maska w „czasach zarazy” w telewizji ogólnopolskiej

Książka Maska w „czasach zarazy” w telewizji ogólnopolskiej

piątek, 1 kwietnia 2022

W dzisiejszym (1 IV) wydaniu programu „Pytanie na śniadanie” Telewizji Polskiej odbyła się rozmowa z prof. Małgorzatą Karwatowską (Instytut Filologii Polskiej UMCS) oraz prof. Ewą Głażewską (Instytut Nauk o Kulturze UMCS), poświęcona ich najnowszej publikacji Maska w „czasach zarazy”. Covidowe wizerunki masek – typologie i funkcje (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021).

Materiał dostępny pod linkiem: pytanienasniadanie.tvp.pl

Zachęcamy również do obejrzenia najnowszego odcinka magazynu kulturalnego „Afisz”, w którym Autorki udzieliły obszernego wywiadu poświęconego ich badaniom zawartym w publikacji Maska w „czasach zarazy” .

Link: https://lublin.tvp.pl/1675045/afisz-magazyn-kulturalny (wywiad od 19 minuty)

„Obnażeni przez maski”. Maska w „czasach zarazy” |Ewa Głażewska, Małgorzata Karwatowska

„Obnażeni przez maski”. Maska w „czasach zarazy” |Ewa Głażewska, Małgorzata Karwatowska

środa, 9 marca 2022

W bieżącym numerze Polityki (11/2022) ukazał się obszerny wywiad z prof. Ewą Głażewską oraz prof. Małgorzatą Karwatowską, którego tematem jest publikacja: Maska w „czasach zarazy”. Covidowe wizerunki masek – typologie i funkcje (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021). Rozmowa Janiny Podgórskiej z Autorkami książki, zatytułowana „Obnażeni przez maski”, dotyka szeregu tematów kulturowo-społecznych omówionych w publikacji. Poruszane kwestie dotyczą aktualnych problemów, mitów oraz refleksji związanych ze znaczeniem i funkcją masek. Antropolożki z UMCS na potrzeby monografii przebadały około 5 tys. masek z całego świata, rezultatem tych badań jest niezwykle cenne interdyscyplinarne opracowanie, które stanowi niezwykle ważną i aktualną pozycję naukową. Oprócz artykułu w „Polityce”, na temat książki ukazał się szereg recenzji i wywiadów, w prasie, radio i telewizji:

Wydawnictwo UMCS wsparło XLVIII Olimpiadę Geograficzną w Lublinie

Wydawnictwo UMCS wsparło XLVIII Olimpiadę Geograficzną w Lublinie

wtorek, 8 lutego 2022

W dniu 5 lutego 2022 r. w Lublinie odbył się etap okręgowy zawodów XLVIII Olimpiady Geograficznej. Olimpiada skierowana jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego, a jej celem jest rozbudzenie zainteresowania geografią, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień, pobudzanie do twórczego myślenia.

Uprzejmie informujemy, że Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ufundowało nagrody i upominki dla uczestników XLVIII Olimpiady Geograficznej. Życzymy dalszych sukcesów uczniom biorącym udział w zawodach.

Monografia dr hab. Katarzyny Stachurskiej-Szczesiak nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich

Monografia dr hab. Katarzyny Stachurskiej-Szczesiak nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich

piątek, 22 października 2021

Niezmiernie miło nam poinformować, iż publikacja Pani dr hab. Katarzyny Stachurskiej-Szczesiak pt. „Rozwój samopotrzymujący w polityce Unii Europejskiej wobec państw Maghrebu” wydana nakładem Wydawnictwa UMCS, zajęła pierwsze miejsce w Konkursie Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich w kategorii najlepszej monografii naukowej opublikowanej w latach 2019–2020.

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich zajmuje się badaniami w zakresie Unii Europejskiej i integracji europejskiej oraz rozpowszechnianiem wiedzy o Europie. Skupia w swych szeregach cenionych politologów, ekonomistów, prawników, kulturoznawców oraz historyków. Szanowne Jury konkursu doceniło publikację Pani dr hab. Katarzyny Stachurskiej-Szczesiak (Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS) przyznając jej prestiżową nagrodę za najlepszą monografię naukową o tematyce europejskiej.


Monografia jest przygotowana z właściwym kunsztem badawczym. Jej cennym walorem jest ujęcie interdyscyplinarne prowadzonych badań, co prowadzi do uzyskania nowych wyników badań istotnych w obrębie nauk o polityce i czyni pracę innowacyjną. Przedmiotem badań jest rozwój smopodtrzymujący w polityce UE, jako instrument zapobiegania zagrożeniom w obszarze Śródziemnomorza. Autorka dokonuje ocen oraz definiuje obszary działalności  Unii europejskiej przy użyciu nowego spojrzenia naukowego, co powoduje, że oceniana książka z jednej strony jest ze wszech miar innowacyjna, a z drugiej pozostaje aplikacyjnym wzorcem prac naukowych. Autorka płynnie przechodzi od czynności definiowania i charakteryzowania (eksploracji) do analizy warunków niezbędnych dla osiągnięcia stanu rozwoju samopodtrzymującego (eksplanacji). Publikacja porusza aktualne zagadnienie, prezentowane zarówno w ujęciu naukowym, dydaktycznym, jak i popularyzującym wiedzę. Jest wciągającą lekturą napisaną w taki sposób, aby każdy czytelnik mógł zapoznać się z omawianymi zagadnieniami.

Z recenzji dr hab. Marty Witkowskiej (IE WNPiSM UW)

Nominacja dla książki prof. Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej w konkursie Nagrody im. Jana Długosza.

Nominacja dla książki prof. Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej w konkursie Nagrody im. Jana Długosza.

poniedziałek, 18 października 2021

Miło nam poinformować, że książka pt. „Definiowanie i profilowanie pojęć w (etno)lingwistyce” autorstwa Prof. Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, wydana nakładem Wydawnictwa UMCS (Lublin 2020) otrzymała nominację w rozstrzygniętym konkursie prestiżowej Nagrody im. Jana Długosza.

Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza jest wydarzeniem, które od 1998 roku towarzyszy Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie. Jego celem jest uhonorowanie i nagrodzenie autora najbardziej znaczącego dzieła z dziedziny szeroko pojętej humanistyki o wybitnych wartościach poznawczo-naukowych, wnoszącego istotny wkład w rozwój nauki i kultury. Prof. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska znalazła się w gronie dziesięciu finalistów wyróżnionych przez Jury Nagrody im. Jana Długosza.


„Monografia Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej Definiowanie i profilowanie pojęć w (etno)lingwistyce to dzieło bardzo potrzebne, będące owocem wielu lat pracy analitycznej (także leksykograficznej), wielu przemyśleń, także mnóstwa spotkań, rozmów i dyskusji z etnolingwistami polskimi i zagranicznymi, zwłaszcza rosyjskimi. Ich owocem jest praca w pierwszym rzędzie porządkująca rozległy dziś obszar etnolingwistyki, dyscypliny bujnie i dynamicznie się rozrastającej, przyciągającej młodych adeptów i tym bardziej wymagającej terminologiczno-pojęciowego zdyscyplinowania (nawiasem mówiąc, monografia ta uprzytomnia, jak mocny fundament empiryczny i teoretyczny zbudowali twórcy rodzimej etnolingwistyki i jak gigantyczny gmach prac poznawczych już na tym fundamencie przez 40 z okładem lat wznieśli). Monografia ta ma także wymiar ściśle teoretyczny, zwłaszcza metodologiczny, przynosząc nowe propozycje rozwiązań eksplikacyjnych w szerokim sensie słowa (profilowanie jest także sui generis eksplikowaniem treści znaczeń, pojęć, konceptów, stereotypów). Monografia przynosi wreszcie modelowe analizy istotnych społecznie konceptów z EUTANAZJĄ, SOLIDARNOŚCIĄ, ZIEMIĄ i PRACĄ na czele".

Z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Chlebdy

Joseph Conrad's Authorial Self - Polish and Other | recenzja w The Polish Review

Joseph Conrad's Authorial Self - Polish and Other | recenzja w The Polish Review

środa, 5 maja 2021

Miło nam poinformować, że w amerykańskim kwartalniku naukowym The Polish Review (2021, 66 tom) ukazała się recenzja książki Joseph Conrad's Authorial Self - Polish and Other pod redakcją Profesora Wiesława Krajki, publikacja została wydana nakładem Wydawnictwa UMCS (Lublin 2018) w kooperacji z Columbia University Press. Autorem recenzji jest Anna Zofia Gąsienica-Byrcyn z Saint Xavier University.

Fragment recenzji:

"Joseph Conrad’s Authorial Self: Polish and Other" features a collection of critical perspectives, all of them revealing Conrad’s complex authorial self in the new light and combining a study of Conrad’s biography with his remarkable literary works. It presents a number of di erent methodological approaches, including biographical criticism, historical- social-cultural contextualizations, autobiographical interpretations, literary comparison and contrast, translation criticism, philosophical/literary criticism, ethical criticism, and postcolonial critique. Consequently, the volume constitutes a major contribution to Conrad studies as well as comparative literature, literary studies, translation studies, postcolonial criticism, Polish studies, and modernist East-Central European studies.

 

Zwierzęta domowe w języku i kulturze – audycja w TOK FM

Zwierzęta domowe w języku i kulturze – audycja w TOK FM

piątek, 19 lutego 2021

19 lutego w radiu TOK FM ukazała się audycja poświęcona najnowszej książce dr Olgi Kielak „Zwierzęta domowe w języku i kulturze. Studium etnolingwistyczne” wydanej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin, 2020).


Dr Olga Kielak (Instytut Filologii Polskiej UMCS) była gościem audycji Cezarego Łasiczki „OFF Czarek”. Autorka książki „Zwierzęta domowe w języku i kulturze. Studium etnolingwistyczne” opowiadała o aspektach związanych z językowym obrazem zwierząt domowych, m.in. w ludowych wyobrażeniach, zwyczajach i przesądach. Poruszony został temat dotyczący tego w jaki sposób zwierzęta domowe pojawiają się w języku, co sprawia że nazywamy je tak a nie inaczej, a także wątki związane z używaniem nazw zwierząt do opisu różnych aspektów życia codziennego.

Audycję w całości można wysłuchać stronie radia TOK FM.

Publikacja dr Olgi Kielak jest dostępna na stronie Wydawnictwa UMCS