Dla autorów

Materiał do publikacji powinien być przygotowany przez Autorów lub Redaktorów Naukowych według następujących zasad:

Tekst przeznaczony do składu i redakcji wydawniczej należy przygotować w formacie A4, z zastosowanie czcionki o wielkości 12 pkt., interlinia 1,5. Ze stosowanych wyróżnień w programie word można pozostawić kursywę, italic lub pogrubienie (bold).

Materiał ilustracyjny (rysunki, wykresy, diagramy) umieszczony w pracy należy przygotować i dostarczyć w oddzielnych plikach zapisanych jako JPG lub TIFF w rozdzielczości 300 dpi, w skali szarości lub CMYK (gdy grafika będzie drukowana w kolorze).

Formie elektronicznej zawsze powinien towarzyszyć kontrolny wydruk z drukarki.

Publikacje przyjęte do planu wydawniczego na dany rok kalendarzowy należy składać w Wydawnictwie UMCS wraz z odpowiednim formularzem: