Zapowiedzi

Książka obrazkowa jako medium wczesnej edukacji matematycznej | Barbara Bilewicz

Książka obrazkowa jako medium wczesnej edukacji matematycznej | Barbara Bilewicz

wtorek, 20 lutego 2024

To pierwsza tak opracowana książka z zakresu wczesnej edukacji matematycznej. Zaprezentowane badania są rezultatem współpracy środowiska akademickiego i placówki oświatowej. Badania w działaniu Autorka skupiła wokół medium, jakim jest książka obrazkowa – ona bowiem stała się swoistym „terapeutą, regulatorem emocji i kontaktów społecznych, pośrednikiem i transmiterem wiedzy, jak też wyzwalaczem ekspresji twórczej”. Publikację rekomenduję zarówno nauczycielom praktykom o dużym stażu praktycznym, jak i młodym nauczycielom, studentom pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej poszukującym nowych skutecznych rozwiązań w edukacji małego dziecka. To doskonale napisana książka, którą czyta się lekko, gdyż materiał jest dobrze przemyślany i ułożony logicznie. Cennym jest również swoisty dialog, swoista narracja ułatwiająca odbiór tej książki. Gorąco polecam publikację wszystkim poszukującym.

dr hab. Irena Polewczyk, prof. UŚ
Uniwersytet Śląski


 

Dyplomacja i polityka. Rosyjsko-polski słownik przekładowy, E – K | Ewa Białek

Dyplomacja i polityka. Rosyjsko-polski słownik przekładowy, E – K | Ewa Białek

czwartek, 8 lutego 2024

Publikacja Dyplomacja i polityka. Rosyjsko-polski słownik przekładowy, E – K stanowi naturalną kontynuację części pierwszej słownika wydanego w 2019 roku. Po czterech latach lubelska badaczka przedstawia czytelnikom kolejną część swojej pracy leksykograficznej. Już pierwsza część słownika dowodziła solidnego warsztatu naukowego jej autorki. Nie jest zatem żadnym zaskoczeniem wysoki poziom części kolejnej. Na ten ostatni składają się – w mojej opinii – trzy czynniki. Pierwszy – sięgnięcie przez autorkę po najnowszą metodologię leksykografii przekładowej, drugi – wykorzystanie starannie wybranego materiału tekstowego i trzeci wreszcie – doskonała znajomość języka rosyjskiego.
Słownik, jak pisze autorka we wstępie, adresowany jest do szerokiego grona odbiorców. Już nawet pobieżna jego lektura potwierdza, że wszystkie podane w nim informacje mogą, ale nie muszą, być przydatne każdemu użytkownikowi. Ten bardziej wymagający znajdzie w słowniku szczegółowe informacje dzięki czytelnie przyjętej symbolice; ten mniej wymagający, nie sięgając do wskazówek, łatwo znajdzie poszukiwaną parę przekładową. Zresztą funkcji tego słownika nie należy ograniczać wyłącznie do tłumaczenia tekstów specjalistycznych. Sprawdzi się on znakomicie nie tylko w nauczaniu języka w sferze dyplomacji i polityki, ale także jako bogaty zasób wiedzy językowej dotyczącej tej sfery.
Analiza zawartości Rosyjsko-polskiego słownika przekładowego. Dyplomacja i polityka, E – K utwierdza mnie w przekonaniu, iż w przypadku tego typu prac najlepszym rozwiązaniem jest opracowanie monoautorskie. Wtedy to użytkownik otrzymuje konsekwentną realizację określonej koncepcji leksykograficznej na każdym poziomie organizacji słownika. To oczywiste, że (s)tworzenie tego ostatniego przez jednego autora stanowi prawdziwe wyzwanie, ale – jak widać – jest wykonalne i przynoszące znakomity efekt.

Z recenzji dr. hab. Andrzeja Charciarka, prof. UŚ


 

Czystsza Produkcja elementem Zielonej Gospodarki | Wojciech Lutek, Jarosław Banaś

Czystsza Produkcja elementem Zielonej Gospodarki | Wojciech Lutek, Jarosław Banaś

piątek, 2 lutego 2024

Czystsza Produkcja jest istotnym elementem strategii zrównoważanego rozwoju, której celem jest zrównoważenie potrzeb gospodarczych, społecznych i ekologicznych.
W ramach Zielonej Gospodarki Czystsza Produkcja staje się ważnym narzędziem wspierającym trwały rozwój i zmierzający do ograniczenia degradacji środowiska naturalnego, co jest niezwykle istotne w obliczu wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i wyczerpywaniem zasobów naturalnych.
Poprzez inwestowanie w bardziej zrównoważone i ekologiczne metody produkcji, społeczeństwo może dążyć do osiągnięcia harmonii między gospodarką a środowiskiem naturalnym, co przynosi korzyści zarówno obecnym, jak i przyszłym pokoleniom.

dr hab. Elena Mieszajkina, prof. uczelni
Politechnika Lubelska

A slow scream: trauma and madness in the biographemical early works of António Lobo Antunes | Ricardo Rato Rodrigues

A slow scream: trauma and madness in the biographemical early works of António Lobo Antunes | Ricardo Rato Rodrigues

wtorek, 23 stycznia 2024

It is a major contribution to scholarship on Lobo Antunes that sheds light on questions of trauma and madness in his early novels, correspondence, and more recent short fiction by bringing to the fore Lobo Antunes’ experiences of, and reflections on, his roles as a veteran and a psychiatrist, as well as the considerable impact these experiences had in his writing. (...) The study represents, in my opinion, a very important contribution not only to studies in Portuguese and Portuguese-language literature, but to the area of Health Humanities as well. It will also be of interest to scholars working on the representation of violence and conflict, on post-imperialism, Comparative or World literature. (...) The monograph presents a clear and well-structured argument, which methodically addresses the corpus: correspondence and short fiction in the first three chapters, more closely linked to the biographical dimensions explored; Antunes’ first three novels in the final chapters. It does so while refining the critical lens so as to take into account the overlapping, interweaving dimensions of Lobo Antunes as a writer, a soldier and a psychiatrist.

dr Rui Miranda, University of Nottingham, UK