Zapowiedzi

Wielojęzyczność i lokalne realia w przekładzie afrykańskich literatur portugalskojęzycznych |  Agnieszka Kruk

Wielojęzyczność i lokalne realia w przekładzie afrykańskich literatur portugalskojęzycznych | Agnieszka Kruk

piątek, 8 grudnia 2023

Książka dr Agnieszki Kruk jest oryginalną, naukowo i poznawczo interesującą oraz merytorycznie wartościową rozprawą poświęconą problematyce przekładu na język polski literatur afrykańskich tworzonych w języku portugalskim. Autorka postawiła sobie za cel analizę polskich przekładów wybranych utworów pisarzy afrykańskich: Mozambijczyka – Mii Couto, Angolczyków – Pepeteli i José Luandino Vieiry oraz twórcy z Wysp Zielonego Przylądka – Baltasara Lopesa pod kątem zastosowanych przez ich tłumaczy (Michał Lipszyc, Olga Stanisławska, Dorota Woicka i Zuzanna Jakubowksa oraz Krystyna i Wojciech Chabasińscy) strategii przekładu tych elementów oryginału, które stanowią o ich specyfice i radykalnej obcości dla polskiego czytelnika. Autorka słusznie wskazała na wielojęzyczność zawartą w oryginalnych tekstach portugalskojęzycznych, wynikającą z wplatania w portugalszczyznę słów pochodzących z języków afrykańskich, oraz na obecność w tekstach oryginałów odniesień do lokalnych realiów, zwyczajów i wierzeń jako na elementy stanowiące szczególne wyzwania dla tłumaczy. (…) Dr Agnieszka Kruk poddała rzetelnej, szczegółowej, miejscami wręcz drobiazgowej, analizie strategie stosowane przez tłumaczy, aby oddać w przekładzie specyfikę literatur afrykańskich, zanurzonych w oralności, a niekiedy również swoisty styl autorów.

Z recenzji dr hab. Renaty Díaz-Szmidt


 

Arteterapia w resocjalizacji penitencjarnej. Wybrane konteksty | red. Katarzyna Korona

Arteterapia w resocjalizacji penitencjarnej. Wybrane konteksty | red. Katarzyna Korona

piątek, 8 grudnia 2023

Książka Arteterapia w resocjalizacji penitencjarnej – wybrane konteksty jest wyjątkowym źródłem informacji na temat wykorzystania arteterapii w systemie penitencjarnym. Autorzy dokładnie analizują i prezentują różne aspekty i konteksty, w jakich arteterapia może być użyta w celu wspierania procesu resocjalizacji osadzonych.
Książka wyróżnia się swoim interdyscyplinarnym podejściem do arteterapii w kontekście resocjalizacji. Autorzy biorą pod uwagę zarówno aspekty psychologiczne, pedagogiczne, socjologiczne, jak i organizacyjne, związane z procesem resocjalizacji, i prezentują arteterapię jako narzędzie skuteczne na poziomie jednostki i grupy więźniów. To kompleksowe podejście jest szczególnie wartościowe, ponieważ podkreśla różnorodność możliwych kontekstów i celów, w jakich arteterapia może być stosowana. Książka jest wzbogacona o scenariusze zajęć, co ułatwia czytelnikom zrozumienie, jak teorię można przekształcić w praktykę. Te praktyczne wskazówki i przykłady pomogą terapeutom i innym profesjonalistom w systemie penitencjarnym w planowaniu i wdrażaniu własnych programów arteterapeutycznych. Książka podkreśla znaczenie roli arteterapeuty jako specjalisty, który jest w stanie dostosować terapię do indywidualnych potrzeb osadzonych. Autorzy analizują także wyzwania związane z pracą w trudnym środowisku więziennym i zapewniają wskazówki dotyczące budowania relacji z osadzonymi oraz zarządzania grupowymi sesjami arteterapeutycznymi.
Książka Arteterapia w resocjalizacji penitencjarnej – wybrane konteksty to cenna publikacja, która oferuje kompleksowe spojrzenie na wykorzystanie sztuki w procesie resocjalizacji osadzonych. To źródło inspiracji i wiedzy zarówno dla profesjonalistów pracujących w systemie penitencjarnym, jak i badaczy zainteresowanych terapią sztuką w kontekście resocjalizacji. Książka otwiera drzwi do zrozumienia potencjału sztuki w transformacji życia osadzonych.

Z recenzji dr. hab. Pawła Maciaszczyka, prof. ucz.


 

Негованската тетрадка на Щерю Попатанасов. Частица българска памет от Южна Македония | Петър Сотиров

Негованската тетрадка на Щерю Попатанасов. Частица българска памет от Южна Македония | Петър Сотиров

piątek, 8 grudnia 2023

Рядко се случва научен анализ на ръкопис от 20-ти век да представлява текст, толкова наситен с информация и същевременно толкова интересно съставен. Допълнително удовлетворение носи ясният и точен език на изказване на автора, изразителният и четивен стил. Изброявайки причините, поради което се е заел с мемоарите на Щерю Попатанасов, Петър Сотиров не крие, че сред тях има и такива от емоционален фактор – самият той е потомък на бежанци от Егейска Македония, израснал е с разказите и спомените на своите предци. Този факт е и в дъното на високите изследователски компетенции на автора, за когото нито описаните реалности, нито езикът на повествованието на Попатанасов са нещо чуждо или необичайно. С оглед на нучната специализация на Петър Сотиров голяма част от анализа има лингвистичен и по-точно диалектологичен характер. Авторът обаче не страни и от историческия анализ, като старателно възстановява фактите от биографията на Щерю Попатанасов […] Историко-етнографският поглед засяга и село Негован – Сотиров представя и анализира няколко възможни етимологии на името, описва бита на жителите му, тяхната материална и духовна култура. Ето защо рецензираната книга има изключително интердисциплинарен характер, което допринася за изразителността на повествованието и дава възможност за многостранно представяне на живота на жителите на Негован, а приложените илюстрации под формата на копия на документи карат читателя да осъзнае ужаса на изселването. Тук си струва да се отбележи, че целият илюстративен материал, използван в книгата, няма за цел да я украси, нито да направи текста по-атрактивен, а е важна добавка, иманентна част от повествованието.

Из рецензията на проф. хабил. д-р Мариола Валчак - Миколайчакова


 

Demokracja partycypacyjna i deliberatywna w czasach niepewności. Ciągłość i zmiana | red. Maria Marczewska-Rytko

Demokracja partycypacyjna i deliberatywna w czasach niepewności. Ciągłość i zmiana | red. Maria Marczewska-Rytko

wtorek, 21 listopada 2023

Książka pod redakcją Profesor Marii Marczewskiej-Rytko Demokracja partycypacyjna i deliberatywna w czasach niepewności. Ciągłość i zmiana jest kolejną publikacją tej wybitnej polskiej politolożki na temat związany z problematyką demokracji. Składa się ze Wstępu oraz dwóch części. Struktura publikacji jest przemyślana, bowiem pierwsza część odnosi się do demokracji partycypacyjnej, druga zaś do demokracji deliberatywnej. Abstrahując od językowej precyzji, godna docenienia jest ambicja holistycznego ujęcia tytułowej problematyki. Zwłaszcza że Redaktorka wskazuje, że odnosi się do zjawiska demokracji partycypacyjnej i deliberytywnej nie tylko w Polsce, ale i w świecie, zarówno w aspekcie aksjologicznym, jak i instytucjonalnym oraz w zakresie metodologii badań nad demokracją. Analiza ma zatem szeroki naukowy zakres. Publikacja pod redakcją Marii Marczewskiej-Rytko jest jedną z pierwszych, analizujących tytułowe zagadnienia w czasach Covidu, Brexitu, wojny Rosji z Ukrainą, kryzysów migracyjnego i energetycznego, słusznie określonych przez Autorkę jako „czasy niepewności". Książka wypełnia ważną naukową lukę, odpowiadając na pytania współczesności.

Z recenzji prof. dr hab. Anny Citkowskiej-Kimli, Uniwersytet Jagielloński


 

Józef Łobodowski. Notatniki. Tom 3. Przekłady, Krytyka Literacka | red. Dariusz Pachocki, Aleksander Wójtowicz

Józef Łobodowski. Notatniki. Tom 3. Przekłady, Krytyka Literacka | red. Dariusz Pachocki, Aleksander Wójtowicz

wtorek, 21 listopada 2023

Przygotowane do druku trzytomowe Notatniki Józefa Łobodowskiego, wraz z naukowymi artykułami na ich temat to dzieło ważne, potrzebne i od dawna w gronie badaczy literatury emigracyjnej oczekiwane. Rzetelnie opracowane tomy ujawnią czytelnikowi utwory dotąd nieznane, lub znane w innej wersji, tym samym wypełnią dotkliwą lukę w dostępnym korpusie tekstów pisarza, odsłonią arkana procesu twórczego (nic o tym procesie dotąd nie wiemy, pytanie o to, jak pisarz pracował na swymi tekstami nie było dotąd stawiane). Trudno też nie zauważyć, że publikacja Notatników rzuci nowe światło na całą twórczość Łobodowskiego, da impuls do zintensyfikowania prac badawczych zarówno nad jego życiem (barwna biografia „Łobody” wciąż pozostaje słabo znana) jak i nad jego rozległą, wielorodzajową i wielogatunkową twórczością (Łobodowski był przecież nie tylko poetą, ale także prozaikiem, dramaturgiem i znakomitym publicystą).

Prof. dr hab. Wojciech Kudyba


 

Józef Łobodowski. Notatniki. Tom 2. Publicystyka | red. Dariusz Pachocki, Aleksander Wójtowicz

Józef Łobodowski. Notatniki. Tom 2. Publicystyka | red. Dariusz Pachocki, Aleksander Wójtowicz

wtorek, 21 listopada 2023

Przygotowane do druku trzytomowe Notatniki Józefa Łobodowskiego, wraz z naukowymi artykułami na ich temat to dzieło ważne, potrzebne i od dawna w gronie badaczy literatury emigracyjnej oczekiwane. Rzetelnie opracowane tomy ujawnią czytelnikowi utwory dotąd nieznane, lub znane w innej wersji, tym samym wypełnią dotkliwą lukę w dostępnym korpusie tekstów pisarza, odsłonią arkana procesu twórczego (nic o tym procesie dotąd nie wiemy, pytanie o to, jak pisarz pracował na swymi tekstami nie było dotąd stawiane). Trudno też nie zauważyć, że publikacja Notatników rzuci nowe światło na całą twórczość Łobodowskiego, da impuls do zintensyfikowania prac badawczych zarówno nad jego życiem (barwna biografia „Łobody” wciąż pozostaje słabo znana) jak i nad jego rozległą, wielorodzajową i wielogatunkową twórczością (Łobodowski był przecież nie tylko poetą, ale także prozaikiem, dramaturgiem i znakomitym publicystą).

Prof. dr hab. Wojciech Kudyba


 

Józef Łobodowski. Notatniki. Tom 1. Poezja, Proza | red. Dariusz Pachocki, Aleksander Wójtowicz

Józef Łobodowski. Notatniki. Tom 1. Poezja, Proza | red. Dariusz Pachocki, Aleksander Wójtowicz

wtorek, 21 listopada 2023

Przygotowane do druku trzytomowe Notatniki Józefa Łobodowskiego, wraz z naukowymi artykułami na ich temat to dzieło ważne, potrzebne i od dawna w gronie badaczy literatury emigracyjnej oczekiwane. Rzetelnie opracowane tomy ujawnią czytelnikowi utwory dotąd nieznane, lub znane w innej wersji, tym samym wypełnią dotkliwą lukę w dostępnym korpusie tekstów pisarza, odsłonią arkana procesu twórczego (nic o tym procesie dotąd nie wiemy, pytanie o to, jak pisarz pracował na swymi tekstami nie było dotąd stawiane). Trudno też nie zauważyć, że publikacja Notatników rzuci nowe światło na całą twórczość Łobodowskiego, da impuls do zintensyfikowania prac badawczych zarówno nad jego życiem (barwna biografia „Łobody” wciąż pozostaje słabo znana) jak i nad jego rozległą, wielorodzajową i wielogatunkową twórczością (Łobodowski był przecież nie tylko poetą, ale także prozaikiem, dramaturgiem i znakomitym publicystą).

Prof. dr hab. Wojciech Kudyba


 

La traducción en el aula de ELE y en la formación de traductores en ámbito jurídico y turístico | Verónica Del Valle Cacela

La traducción en el aula de ELE y en la formación de traductores en ámbito jurídico y turístico | Verónica Del Valle Cacela

czwartek, 16 listopada 2023

Już sam cel pracy godny jest uwagi, ponieważ z tego co mi wiadomo, brak jest na polskim rynku wydawniczym pozycji monograficznej, która nie tylko skupiała przyszłemu tłumaczowi tak wiele materiałów translatorycznych z prawa i turystyki, a także ukazywałaby polskie, włoskie i hiszpańskie jednostki kulturowe, z którymi tłumacze na ogół mają problem. Wychodząc od swojego rozległego doświadczenia jako dydaktyk na poziomie akademickim, Pani Verónica Del Valle Cacela przyjmuje w pracy perspektywę translatologiczną, skupioną, co bardzo ważne, na podniesieniu przez jej odbiorców kompetencji w zakresie języka ojczystego i obcego, a także pogłębieniu wiedzy ogólnej i szczegółowej w dziedzinie dydaktyki tłumaczeń prawnych i prawniczych oraz turystycznych. Autorka publikacji nie zapomina przy tym o cennych objaśnieniach opisywanych przez nią zjawisk. Nie mniej wartościowe od zebranych i opisanych materiałów są towarzyszące im propozycje ćwiczeń w rozróżnieniu na język ojczysty (włoski lub polski).

dr hab. Edyta Waluch de la Torre, prof. Uniwersytetu w Granadzie