Zapowiedzi

Parergon jako metafora współczesnego świata | red. Teresa Pękala, Roman Kubicki

Parergon jako metafora współczesnego świata | red. Teresa Pękala, Roman Kubicki

piątek, 17 maja 2024

Monografia dotyczy metafory, przestrzeni dzieła, nexusu aktu twórczego, parergonu i ergonu, ale właściwie ludzkiej potrzeby całościowego oglądu świata i umiejscowienia siebie w świecie. Jest książką estetyczną, metafizyczną i etyczną. Jest książką o myśleniu i koncepcjach, ale też o doświadczeniu i przeżywaniu świata. Odtworzone są nowoczesne i ponowoczesne formuły rozpadu człowieka, po to jednak, abyśmy mieli szeroką kulturową perspektywę, a dzięki niej mogli rzetelnie i skutecznie poradzić sobie „w trudnym zadaniu zrozumienia samych siebie”. Pomimo że wielu autorów zatrzymuje się na wymiarze struktury rzeczywistości w formule Jacques’a Derridy (ergon–parergon), wyraźnie widoczna jest inklinacja do przekraczania ontologicznego ujęcia świata i poszukiwania wymiaru doświadczenia egzystencjalnego jako klucza do interdyscyplinarnego dialogu pomiędzy filozofią i estetyką a innymi naukami, jak neurobiologia, nauki o kulturze i teorie sztucznej inteligencji. Ergon i parergon jest ugruntowany w takim doświadczeniu egzystencjalnym, które zmienia optykę, kształtuje wrażliwość, usprawnia decyzyjność i działanie. Monografia ukazuje owo doświadczenie w różnych aspektach, oferuje opcje i podsuwa odpowiedzi.

Z recenzji dr hab. Anny Kawalec, prof. KUL


 

Mechanizm kontrolny Europejskiej Konwencji Praw Człowieka od kongresu haskiego do współczesności | Jarosław Kowalski

Mechanizm kontrolny Europejskiej Konwencji Praw Człowieka od kongresu haskiego do współczesności | Jarosław Kowalski

piątek, 17 maja 2024

Autor przedstawił uwarunkowania efektywności systemu kontrolnego Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i przeprowadził badania teoretyczne i empiryczne w tej dziedzinie. Rezultaty badań zawarte w monografii mają istotne znaczenie zarówno dla nauki, jak i praktyki w obszarze ochrony praw i wolności człowieka. Monografia stanowi wartościowe źródło wiedzy dla badaczy, decydentów politycznych oraz innych zainteresowanych tą tematyką. Wnioski wynikające z monografii mogą mieć wpływ na kształtowanie polityki w zakresie wdrażania przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, podejmowanie działań na rzecz walki z naruszeniami jej treści oraz dalsze doskonalenie mechanizmu kontrolnego.

Z recenzji dr. hab. Kamila Spryszaka, prof. UJK


 

I dimostrativi in italiano e in francese. Parte seconda: lo studio empirico dei valori dei pronomi dimostrativi francesi | Izabela Szantyka

I dimostrativi in italiano e in francese. Parte seconda: lo studio empirico dei valori dei pronomi dimostrativi francesi | Izabela Szantyka

piątek, 17 maja 2024

„[…] monografia ta jest znaczącym wkładem w kontrastywne językoznawstwo romańskie, oferując szczegółowe i innowacyjne spojrzenie na zaimki wskazujące, w tej części przede wszystkim w języku francuskim. Autorka skutecznie łączy teorię lingwistyczną z praktyczną analizą, co czyni tę pracę nie tylko ważnym tekstem akademickim, ale również interesującą lekturą dla tych, którzy chcą zgłębić złożoność i dynamikę użycia zaimków”.

(prof. dr hab. Roman Sosnowski, Uniwersytet Jagielloński)