Czasopisma

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej funkcjonuje platforma e-czasopism naukowych, która została stworzona na bazie Open Journal System. Obecnie na platformie e-czasopism naukowych znajduje się 31 periodyków wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Funkcjonują one na zasadzie otwartego dostępu. Dzięki platformie treść czasopism jest widoczna w Internecie, co znacząco przyczynia się do zwiększenia przejrzystości ocen periodyku i umożliwia zapoznanie się z dorobkiem pracowników naukowych. Ponadto grono odbiorców publikowanych tekstów jest znacznie szersze niż w przypadku tradycyjnych (papierowych) publikacji. Serdecznie zachęcamy do publikowania artykułów w czasopismach naukowych wydawanych przez Wydawnictwo UMCS oraz zapoznawania się z ukazującymi się na bieżąco artykułami. Zapraszamy również do umieszczania wydawanych przez Państwa czasopism na platformie:

journals.umcs.pl

ROZWÓJ CZASOPISMA NAUKOWEGO. PORADNIK DLA REDAKTORÓW I WYDAWCÓW

Prima Educatione Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova Studia Iuridica Lublinensia Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Kultura i Wartości Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio L – Artes Artes Humanae
Studia Białorutenistyczne International Journal of Synergy and Research Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio I – Philosophia-Sociologia Folia Bibliologica
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio AA – Chemia Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio A – Mathematica Acta Humana
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio FF – Philologiae Res Historica Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio AAA – Physica Lublin Studies in Modern Languages and Literature
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia Polish Journal of Soil Science Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio F – Historia Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K – Politologia
Lubelski Rocznik Pedagogiczny Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G Ius Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia
Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne Mediatization Studies Przegląd Prawa Administracyjnego