Zespół

Dyrektor Wydawnictwa

mgr Aneta Okuń-Jaśkowiak
Tel. 81 537 54 24, pok. 45
e-mail:  aneta.okun-jaskowiak@mail.umcs.pl


Sekcja administracyjno-finansowa

mgr Agnieszka Żytomska, tel. 81 537 53 04, pok. 48, e-mail: sekretariat@wydawnictwo.umcs.lublin.pl
mgr tech. Ewa Samczuk – tel. 81 537 54 12, pok. 48, e-mail: ewa.samczuk@mail.umcs.pl


Dział handlowy

mgr Wiktor Tomasz Grudzień - specjalista - tel. 81 537 53 02
mgr Adam Stróżyński - księgarz - tel. 81 537 53 03
mgr Krzysztof Warchocki - starszy księgarz - tel. 81 537 53 03


Redakcja książek i czasopism

red. Teresa Dunin – tel. 81 537 53 05, e-mail: teresa.dunin@mail.umcs.pl
red. Lech Maliszewski – tel. 81 537 53 05, e-mail: lech.maliszewski@mail.umcs.pl
dr Anna Adamczyk – tel. 81 537 53 05, e-mail: anna.adamczyk@mail.umcs.pl
mgr Agnieszka Muchowska – redaktor techniczny – tel. 81 537 54 24, e-mail: agnieszka.muchowska@mail.umcs.pl


Operator składu komputerowego

mgr Marcin Wachowicz – tel. 81 537 53 05, e-mail: marcin.wachowicz@mail.umcs.pl


Specjalista ds. marketingu i promocji

Krzysztof Trojnar – e-mail: krzysztof.trojnar@umcs.pl