Okładka: Publikacja Profesora Marka Kulika nagrodzona w XIV edycji Konkursu Wolters Kluwer Polska i „Przeglądu Sądowego”

Publikacja Profesora Marka Kulika nagrodzona w XIV edycji Konkursu Wolters Kluwer Polska i „Przeglądu Sądowego”

środa, 1 marca 2023

Niezmiernie miło nam poinformować, że publikacja prof. dr. hab. Marka Kulika „Przestępstwa współukarane w polskim prawie karnym”, wydana nakładem Wydawnictwa UMCS (Lublin 2021), otrzymała tytuł „Książki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2021 roku” w ramach XIV edycji Konkursu Wolters Kluwer Polska i „Przeglądu Sądowego”. Sąd konkursowy przyznał tytuł publikacji autorstwa Profesora Marka Kulika, na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2023 roku. Poniżej fragment recenzji wydawniczej.

Podejmując się całościowej oceny recenzowanej książki, należy stwierdzić, że jest to dzieło naukowe wysokiej próby. Dokonano w nim świeżego, a zarazem bardzo kompetentnego spojrzenia na przestępstwa współukarane w polskim prawie karnym. Autor dostrzegł wiele nowych problemów, które ujawniają się w związku z przestępstwami współukaranymi, odniósł się także do tych kwestii, które były już przedmiotem wcześniejszych wypowiedzi doktryny lub orzecznictwa, proponując w tym zakresie odautorskie rozwiązania.
Recenzowana monografia niewątpliwie stanowi trudny do przecenienia wkład w dyskusję nad pomijalnym zbiegiem przestępstw i przestępstwami współukaranymi w polskim prawie karnym, a tym samym – z powodu wagi tego zagadnienia – także w rozwój nauki prawa karnego w ogóle.

Z recenzji dra hab. Pawła Daniluka, prof. Instytutu Nauk Prawnych PAN