Okładka: Komitet Praw Dziecka ONZ. Rola i znaczenie. Komentarze - Dawid Stadniczeńko

Komitet Praw Dziecka ONZ. Rola i znaczenie. Komentarze - Dawid Stadniczeńko

poniedziałek, 23 grudnia 2019

Zadanie, które wyznaczył sobie Autor, mając na względzie wielość pozycji literaturowych poświęconych prawnej ochronie praw dzieci, należy ocenić jako niełatwe. Zostało jednak przezeń zrealizowane bardzo dobrze. Praca jest spójna, logiczna, porządkuje wiele istotnych kwestii w analizowanym przedmiocie, dodatkowo cechuje ją dobry język. Widać, iż niewątpliwe może stanowić cenną pozycję na rynku wydawniczym, przeznaczoną nie tylko dla teoretyków, lecz także praktyków prawa oraz studentów.

Z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Szwejkowskiej