Okładka: Olimpijczycy Lubelszczyzny - Dariusz Słapek, Maciej Powała-Niedźwiecki, Paweł Markiewicz

Olimpijczycy Lubelszczyzny - Dariusz Słapek, Maciej Powała-Niedźwiecki, Paweł Markiewicz

czwartek, 21 listopada 2019

Bez wątpienia walorem pracy jest  jej przejrzystość i logiczny układ. W każdym przypadku Autorzy przedstawiali biogram, pod którym umieszczali bibliografię, a następnie tam, gdzie było to możliwe dodawali wypowiedź olimpijczyka, z którym wcześniej przeprowadzili rozmowę. Przyznaję też, że praca napisana jest piękną polszczyzną. Twierdzę, że jest to jedna z najlepszych, pod względem metodologicznym, ale też ze względu na atrakcyjność materii, znanych mi prac z obszaru „biografistyki olimpijskiej”. Nie mam wątpliwości, że zainteresuje ona sympatyków sportu w całym kraju.

Z recenzji dr. hab. Artura Pasko, prof. UwB