Okładka: Partnerstwo strategiczne Polski i Ukrainy w warunkach zmiany systemu międzynarodowego. Punkt widzenia Polski i Ukrainy | red. Marek Pietraś, Walenty Baluk, Hryhorij Perepełycia

Partnerstwo strategiczne Polski i Ukrainy w warunkach zmiany systemu międzynarodowego. Punkt widzenia Polski i Ukrainy | red. Marek Pietraś, Walenty Baluk, Hryhorij Perepełycia

piątek, 24 maja 2024

Trwająca od 2014 roku agresja Rosji przeciwko Ukrainie, a szczególnie jej najbardziej krwawa faza, nazywana „agresją pełnoskalową”, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku, spowodowała w Europie poważne zmiany w systemie bezpieczeństwa […]. W przypadku stosunków Polski i Ukrainy, dotyczących licznych dziedzin życia, zauważyć można pogłębienie i intensyfikację relacji tak na poziomie państwowym, oficjalnym, jak i międzyludzkim. Zauważalne jest, że pojęcie „partnerstwa strategicznego” przybrało nowy wymiar w czasie zagrożenia militarnego dla państwa partnerskiego […].
Warto podkreślić, że recenzowany tom rozpraw autorstwa polskich i ukraińskich badaczy jest kolejnym wspólnym projektem naukowym […]. Autorzy zaprezentowanych rozpraw to znani polscy i ukraińscy badacze relacji Polski i Ukrainy, związani głównie z UMCS w Lublinie oraz Uniwersytetem Narodowym im. T. Szewczenki w Kijowie. Należy zauważyć, że taki tandem badawczy jest wynikiem wieloletniej współpracy międzyuczelnianej, licznych wspólnych inicjatyw naukowych oraz wspólnych publikacji.

dr hab. Larysa Leshchenko, prof. Uwr
Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa
Uniwersytet Wrocławski