Okładka: Негованската тетрадка на Щерю Попатанасов. Частица българска памет от Южна Македония | Петър Сотиров

Негованската тетрадка на Щерю Попатанасов. Частица българска памет от Южна Македония | Петър Сотиров

piątek, 8 grudnia 2023

Рядко се случва научен анализ на ръкопис от 20-ти век да е толкова наситен с информация и същевременно да представлява толкова интересно съставен текст. Допълнително удовлетворение носи ясният и точен език на автора, изразителният и четивен стил. Изброявайки причините, поради което се е заел със спомените на Щерю Попатанасов, Петър Сотиров не крие, че сред тях има и такава от емоционален фактор – самият той е потомък на бежанци от Егейска Македония, израснал е с разказите и спомените на своите предци. Този факт е и в дъното на високите изследователски компетенции на автора, за когото нито описаните реалности, нито езикът на повествованието на Попатанасов са нещо чуждо или необичайно. С оглед на научната специализация на Петър Сотиров голяма част от анализа има лингвистичен и по-точно диалектоложки характер. Авторът обаче не страни и от историческия анализ, като старателно възстановява фактите от биографията на Щерю Попатанасов. […] Историко-етнографският поглед е насочен и към село Негован – Сотиров представя и анализира няколко възможни етимологии на името, описва бита на жителите му, тяхната материална и духовна култура. Ето защо рецензираната книга има изключително интердисциплинарен характер, което допринася за изразителността на повествованието и дава възможност за многостранно представяне на живота на жителите на Негован, а приложените илюстрации под формата на копия на документи карат читателя да осъзнае трагедията на изселването. Тук си струва да се отбележи, че целият илюстративен материал, използван в книгата, няма за цел да я украси, нито да направи текста по-атрактивен, а е важна добавка и иманентна част от повествованието.

Из рецензията на проф. хаб. д-р Мариола Валчак-Миколайчакова