Okładka: La traducción en el aula de ELE y en la formación de traductores en ámbito jurídico y turístico | Verónica Del Valle Cacela

La traducción en el aula de ELE y en la formación de traductores en ámbito jurídico y turístico | Verónica Del Valle Cacela

czwartek, 16 listopada 2023

Już sam cel pracy godny jest uwagi, ponieważ z tego co mi wiadomo, brak jest na polskim rynku wydawniczym pozycji monograficznej, która nie tylko skupiała przyszłemu tłumaczowi tak wiele materiałów translatorycznych z prawa i turystyki, a także ukazywałaby polskie, włoskie i hiszpańskie jednostki kulturowe, z którymi tłumacze na ogół mają problem. Wychodząc od swojego rozległego doświadczenia jako dydaktyk na poziomie akademickim, Pani Verónica Del Valle Cacela przyjmuje w pracy perspektywę translatologiczną, skupioną, co bardzo ważne, na podniesieniu przez jej odbiorców kompetencji w zakresie języka ojczystego i obcego, a także pogłębieniu wiedzy ogólnej i szczegółowej w dziedzinie dydaktyki tłumaczeń prawnych i prawniczych oraz turystycznych. Autorka publikacji nie zapomina przy tym o cennych objaśnieniach opisywanych przez nią zjawisk. Nie mniej wartościowe od zebranych i opisanych materiałów są towarzyszące im propozycje ćwiczeń w rozróżnieniu na język ojczysty (włoski lub polski).

dr hab. Edyta Waluch de la Torre, prof. Uniwersytetu w Granadzie