Okładka: Waks i przyjaciele. Opowieść o profesorze Andrzeju Waksmundzkim | Monika Waksmundzka-Hajnos

Waks i przyjaciele. Opowieść o profesorze Andrzeju Waksmundzkim | Monika Waksmundzka-Hajnos

piątek, 3 listopada 2023

Monika Waksmundzka-Hajnos urodziła się w 1950 roku w Lublinie jako córka Andrzeja i Antoniny z Greczków Waksmundzkich. Obydwoje rodzice mają podhalańskie korzenie. Ojciec związał się zaraz po II wojnie światowej z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Antonina, rodowita Krakowianka ukończyła studia farmaceutyczne w Lublinie i pracowała w aptece. Ona także była mocno związana z Podhalem, gdyż jej ojciec Stefan Greczek był rodem z Ostrowska. Monika Waksmundzka-Hajnos swoją edukację odbierała w Lublinie, kończąc szkołę muzyczną I stopnia oraz liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie. Po uzyskaniu matury została studentką chemii na UMCS i po kilku latach magistrem chemii, a w 1980 roku uzyskała stopień doktora nauk chemicznych pod promotorstwem prof. Edwarda Soczewińskiego. Życie zawodowe i działalność naukową związała z Akademią Medyczną (Uniwersytetem Medycznym) w Lublinie. W 1999 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych a w 2007 roku z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego odebrała tytuł profesora. Kilkanaście lat pełniła funkcję kierownika Zakładu Chemii Nieorganicznej Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie. Przez dwie kadencje była prodziekanem Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie. Jest autorem około 200 publikacji naukowych związanych z chemią analityczną i chromatografią. Publikowała w czasopismach o światowym zasięgu, takich jak: "Journal of Chromatography", "Journal of Liquid Chromatography", "Journal of Chromatographic Science", "Acta Chromatographica", "Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis", "Journal of Planar Chromatography" i innych. Ponadto jest redaktorem trzech monografii naukowych na temat analizy chromatograficznej leków i surowców naturalnych, wydanych przez Taylor&Francis CRC Press w USA. Jest redaktorem sekcyjnym lub członkiem komitetu redakcyjnego kilku czasopism oraz współautorem podręcznika Chemia analityczna (red. R. Kocjan). Wypromowała ok. 200 magistrów i 10 doktorów. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem KEN oraz Medalem Ignacego Łukasiewicza (Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego). Jest prezesem Ogniska Związku Podhalan im. Tadeusza Staicha w Lublinie. Za swoją działalność na tej niwie została wyróżniona tytułem Zasłużony Członek Związku Podhalan.