Okładka: Stare druki lubelskie w Bibliotece Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | Marta Puszka

Stare druki lubelskie w Bibliotece Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | Marta Puszka

poniedziałek, 30 sierpnia 2021

W niniejszym albumie przedstawiono wszystkie lubelskie stare druki znajdujące się w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Prezentację druków skomponowano chronologicznie w odniesieniu do poszczególnych drukarni, począwszy od pierwszego, wydrukowanego w 1630 roku, aż do ostatniego, wydanego w 1798 roku. Przedstawiono: szczegółowy opis bibliograficzny, numer pozycji znajdujący się w Bibliografii starych druków lubelskich Ireny Dziok-Strelnik, sygnaturę, pod którą dany druk figuruje w zbiorze bibliotecznym. Jeśli dzieło zostało opublikowane w Bibliotece Cyfrowej UMCS, dodawano również link z adresem internetowym.
Ponadto przy każdym druku umieszczono informacje dotyczące jego autora, ewentualnie tłumacza, adresata dedykacji oraz – czasem – okoliczności powstania dzieła. Niekiedy w skrócie przedstawiono tematykę dzieła oraz jego układ tekstowy. W zależności od druku te informacje są mniej lub bardziej obszerne. Na końcu opisu znajduje się informacja o okolicznościach i sposobie nabycia poszczególnych egzemplarzy przez Bibliotekę UMCS, ich proweniencji, jeśli jest znana, a także o stanie zachowania oraz ewentualnych defektach.
Do prezentacji opisu druku dodano materiał ilustracyjny – stronę tytułową dzieła. Niestety, niektóre utwory nie mają stron tytułowych, więc wybrano inne karty, na przykład z dedykacją. Prezentowany materiał ilustracyjny pochodzi wyłącznie ze zbioru starodruków będących w posiadaniu Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Aby uzmysłowić Czytelnikowi rzeczywisty wygląd i stan zachowania druków, nie poprawiano ani nie ulepszano wyglądu ilustracji […].