Okładka: Stan i perspektywy rozwoju jakości  w XXI wieku- rozwiązania i dylematy | red. Stanisław Tkaczyk, Tadeusz Wawak

Stan i perspektywy rozwoju jakości w XXI wieku- rozwiązania i dylematy | red. Stanisław Tkaczyk, Tadeusz Wawak

czwartek, 27 maja 2021

Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Elżbiety Skrzypek


„Oceniam monografię Stan i perspektywy rozwoju jakości w XXI wieku – rozwiązania i dylematy jako wartościowe dzieło naukowe rozszerzające wiedzę na temat zarządzania jakością w organizacjach i powiązania problematyki jakości z innymi ważnymi obszarami nauk o zarządzaniu i ekonomii. Z lektury tej monografii wyłania się obraz dyscypliny nauk o jakości jako nauki szybko rozwijającej się i otwartej na nowe wyzwania związane z cyfryzacją, globalizacją i z rosnącym ryzykiem funkcjonowania. Lektura książki pokazuje też interdyscyplinarny charakter nauk o jakości i powszechność stosowania wiedzy z zakresu jakości nie tylko w gospodarce i nie tylko na poziomie przedsiębiorstwa. Faktem jest dyfuzja wiedzy o jakości na wszystkie branże i obszary życia społecznego – na organizacje obronne, szkolnictwo, służbę zdrowia. Troska o wysoką jakość nie ogranicza się już do jakości produktu, usług czy procesu, coraz częściej staje się wyznacznikiem sukcesu całej organizacji, bezpieczeństwa i budowania etycznych i prospołecznych relacji [...] Rekomenduję Wydawnictwu wydanie tej wartościowej pozycji”.

Z recenzji prof. dr hab. Marii Romanowskiej


„Monografia to dzieło rozszerzające wiedzę z zakresu zarządzania jakością, dowodzi interdyscyplinarnego charakteru jakości oraz jej silnych związków z procesami zachodzącymi we współczesnym, sieciowym społeczeństwie [...] Relacje zachodzące pomiędzy wiedzą i kompleksowo rozumianą jakością stale się umacniają, wskazując dalsze kierunki rozwoju jakości. Monografię cechuje kompleksowość ujęcia problematyki jakości i zarządzania jakością, wykazanie interdyscyplinarnego charakteru jakości, wskazanie na rosnącą dyfuzję problematyki jakości w obszarze nauk społecznych, wskazanie na rosnące znaczenie jakości we wszystkich procesach organizacji, wszechobecność zagadnień jakości we wszystkich obszarach aktywności ludzi, organizacji i społeczeństw, wskazanie na potrzebę rozwoju jakości w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku. Biorąc pod uwagę walory niniejszej monografii, stwierdzam, że powinna być opublikowana, ponieważ w sposób znaczący rozszerza wiedzę z zakresu kompleksowo rozumianej problematyki jakości i wskazuje kierunki jej rozwoju w zmiennym i coraz trudniej przewidywalnym otoczeniu”.

Z recenzji prof. dr. hab. inż. Jerzego Żuchowskiego