Okładka: Recepcja mediów, t. 7: Wnioski z badań lat 2019/2020 | red. Anna Granat

Recepcja mediów, t. 7: Wnioski z badań lat 2019/2020 | red. Anna Granat

czwartek, 13 maja 2021

Siódmy tom Recepcji mediów jest kontynuacją serii, ale jednocześnie wydawnictwem, w którym zachodzi duża zmiana dotycząca redakcji. Pani Profesor Barbara Boniecka, z którą współredagowałam serię, oddała mi w pełni ten zaszczyt, co traktuję z wielką odpowiedzialnością i za co jestem jej ogromnie wdzięczna. Będę się starała dotrzymać tego zobowiązania, aby nie zawieść zaufania mojej drogiej mentorki i mistrzyni.
Pełny tytuł tomu brzmi Recepcja mediów. Wnioski z badań lat 2019/2020 ze względu na to, że jest wieloautorskim zbiorem tekstów--rozdziałów monografii, opartych na najaktualniejszych badaniach własnych nad odbiorem mediów z ubiegłego lub bieżącego roku. Owa aktualność, podkreślona w tytule, stanowi dodatkową wartość książki.

Anna Granat (ze Wstępu)