Kultura - Białoruś. Jakby w cieniu i ciszy" (W kręgu paryskiej Kultury - t. XXX)

Tadeusz Sucharski (wybór, opracowanie i wstęp)

Okładka: Kultura - Białoruś. Jakby w cieniu i ciszy" (W kręgu paryskiej Kultury - t. XXX)

48,59 zł

Dostępność: niedostępny

Dodaj do koszyka 

W antologii zostały umieszczone publikowane w „Kulturze” teksty poświęcone Białorusi, jej historii (najczęściej łączonej z problematyką Wielkiego Księstwa Litewskiego) oraz współczesności. Znalazły się w niej także szkice podejmujące skomplikowane  kwestie narodowościowo-religijne na północno-wschodnich ziemiach I i II Rzeczypospolitej. Wybór uzupełniają drukowane w miesięczniku mało znane wiersze poetów białoruskich oraz teksty literackie polskich twórców, zapisy powrotów do „małej ojczyzny”.

ISBN:
978-83-227-9727-3
Objętość:
395 stron
Format:
B5
Rodzaj oprawy:
twarda
Rok wydania:
2023
Spis treści:
Pobierz PDF