Zarządzanie jakością

Elżbieta Skrzypek

Okładka: Zarządzanie jakością

56,07 zł

Cena detaliczna: 63,00 zł

Oszczędzasz: 6,93 zł (11%)

Dostępność: dostępny
Wysyłka: 2-3 dni

Dodaj do koszyka 

Celem monografii jest próba syntetycznego ujęcia problematyki zarządzania jakością od klasyki do czasów współczesnych. Przedstawiono w niej ewolucję uwarunkowań powstania i rozwoju jakości, dokonano charakterystyki dominujących obecnie teorii i uwarunkowań zarządzania jakością. Praca składa się z czternastu rozdziałów, układ monografii jest uporządkowany, logiczny i spójny z punktu widzenia kolejności poruszanych kwestii teoretycznych. Monografia ukazuje pełny obraz zarządzania jakością w ujęciu makro- i mikroekonomicznym (….). Praca oparta została na poprawnie dobranych metodach badawczych i na szerokiej literaturze, która jest aktualna, odpowiednio dobrana, poprawnie wykorzystana i umożliwia realizację celów postawionych przed pracą (…). Autorka potrafi prowadzić dyskusję naukową, wykazuje szeroką znajomość literatury przedmiotu. Problem podjęty w pracy ma charakter naukowy. Jest aktualny i ważny zarówno z punktu widzenia rozwoju dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości, jak i praktyki gospodarczej. Praca przyczynia się do wypełnienia istniejącej luki poznawczej w tym szerokim obszarze badań i stanowi przyczynek do dalszej dyskusji nad potrzebą podejmowania badań empirycznych nad zagadnieniami, szczególnie w obszarze jakości 4.0, TQM 4.0, normalizacji 4.0 czy klienta 4.0. (…) Monografia wnosi znaczący wkład do dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości w aspekcie metodologiczno-metodycznym i poznawczym. Zawiera szeroki, kompleksowy i porządkujący przegląd literatury oraz dojrzałe przemyślenia własne Autorki, związane z zajmowaniem się problematyką jakości przez cały, ponadczterdziestoletni okres aktywności naukowo-badawczej. Z monografii powinni skorzystać studenci kierunków ekonomicznych, organizacje i osoby, którym bliska jest problematyka zarządzania jakością. Przedstawienie w sposób poglądowy treści merytorycznych ułatwia ich percepcję i umożliwia uporządkowanie i rozszerzenie wiedzy w analizowanym obszarze.

Z recenzji prof. dr. hab. inż. Stanisława Tkaczyka

ISBN:
978-83-227-9724-2
Objętość:
532 stron
Format:
B5
Rodzaj oprawy:
miękka
Rok wydania:
2023
Spis treści:
Pobierz PDF