Teksty piosenek. Perspektywa genologiczna

Leszek Tymiakin

Okładka: Teksty piosenek. Perspektywa genologiczna

39,25 zł

Cena detaliczna: 44,10 zł

Oszczędzasz: 4,85 zł (11%)

Dostępność: dostępny
Wysyłka: 2-3 dni

Dodaj do koszyka 

Książka, poświęcona tekstom piosenek widzianym z perspektywy genologicznej, pokazuje, jak udane może być połączenie zainteresowań językoznawczych z widocznym zamiłowaniem do obserwacji przejawów kultury popularnej. To autentyczne zaangażowanie badawcze Leszka Tymiakina widać nie tylko w doborze przedstawionego materiału językowego, ale także w podjętej próbie spojrzenia na badany gatunek z różnych punktów widzenia (genologii, tekstologii, językoznawstwa, aksjologii, kultury popularnej, performatyki itd.) […]
Autorowi, koncentrującemu się na dominantach: (1) treściowych, (2) strukturalnych, (3) funkcjonalnych oraz (4) stylistycznych, udało się stworzyć spójny, wieloaspektowy opis piosenki jako gatunku niejednorodnego, złożonego, ale jednak charakteryzującego się określonymi właściwościami […] Badacz wielokrotnie poświadcza swą szeroką wiedzę dotyczącą historii polskiej piosenki, swobodnie i sprawnie porusza się po materiale tekstowym, wykazując się umiejętnością trafnego kojarzenia przywoływanych danych i zdolnością niezwykle syntetycznego formułowania myśli […]
Napisana dobrym językiem książka będzie się cieszyć zainteresowaniem językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców i wszystkich, którym bliskie są song studies.

Z recenzji dr hab. Marzeny Marczewskiej, prof. nadzw. UJK

ISBN:
978-83-227-9618-4
Objętość:
352 stron
Format:
B5
Rodzaj oprawy:
twarda
Rok wydania:
2022
Spis treści:
Pobierz PDF