Smart company. Poziom zaawansowania przedsiębiorstwa w realizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Jarosław Banaś, Wojciech Lutek, Zbigniew Pastuszak

Okładka: Smart company. Poziom zaawansowania przedsiębiorstwa w realizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi

59,81 zł

Cena detailczna: 67,20 zł

Oszczędzasz: 7,39 zł (11%)

Dostępność: dostępny
Wysyłka: 2-3 dni

Dodaj do koszyka 

W przedłożonej do recenzji monografii autorzy podjęli próbę zdefiniowania roli i znaczenia przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w budowaniu przyjaznego mieszkańcom organizmu miejskiego. […]
Zamierzenia badawcze autorów oceniam jako wartościowe z naukowego i praktycznego punktu widzenia. Wpisują się one w trzy kluczowe, współczesne i niezwykle aktualne nurty badawcze, którymi są: gospodarka obiegu zamkniętego, zrównoważony rozwój oraz koncepcja inteligentnego miasta zorientowana na poprawę jakości życia mieszkańców.
Ponadto wyniki przeprowadzonych analiz są szczególnie istotne dla gospodarki polskiej, która boryka się z problemem niskiej ekoinnowacyjności i przeciętnej świadomości ekologicznej. W takich uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych wszelkie analizy systemowe oraz rekomendacje praktyczne odnoszące się do gospodarki odpadami są bardzo pożądane i cenne.
Warto także dodać, że dorobek Autorów monografii oraz ich doświadczenie naukowe, badawcze i biznesowe znajdujące wyraz w dojrzałości i zaawansowaniu prowadzonych rozważań stanowią dodatkowy atut recenzowanej monografii.
[…] Przedłożona do recenzji monografia naukowa zatytułowana Smart company. Poziom zaawansowania przedsiębiorstwa w realizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi stanowi publikację wartościową naukowo i badawczo. Zawarte w niej treści uzupełniają badania empiryczne w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce i stanowią źródło cennych rekomendacji zarządczych. Recenzowane opracowanie może zostać wykorzystane zarówno przez naukowców, jak i praktyków zajmujących się gospodarką odpadami, gospodarką obiegu zamkniętego, zarządzaniem miejskim czy problematyką zrównoważonego rozwoju.

Z recenzji dr hab. Izabeli Jonek-Kowalskiej, prof. PŚ

ISBN:
978-83-227-9543-9
Objętość:
306 stron
Format:
B5
Rodzaj oprawy:
miękka
Rok wydania:
2021
Spis treści:
Pobierz PDF