Wstęp do prawoznawstwa.

red. Andrzej Korybski, Leszek Leszczyński

Okładka: Wstęp do prawoznawstwa.

37,38 zł

Cena detaliczna: 42,00 zł

Oszczędzasz: 4,62 zł (11%)

Dostępność: dostępny
Wysyłka: 2-3 dni

Dodaj do koszyka 

Przedstawiony studentom I roku studiów prawniczych podręcznik stanowi – mimo odmiennej koncepcji i zawartości – kontynuację podręczników opracowanych przez zespoły autorów związanych z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. (…) Stanowi całość merytoryczną wyznaczoną przez kompleks zagadnień propedeutycznych, wprowadzających studenta (…) w złożoną problematykę studiów prawniczych, prawno-administracyjnych i kierunków pokrewnych. Dążeniem zespołu autorskiego było uwzględnienie i harmonijne połączenie kilku perspektyw widzenia procesów społecznego tworzenia i funkcjonowania prawa: państwowej/krajowej, (…) międzynarodowej (…) i unijnej.

fragment Wprowadzenia

Podręcznik został przygotowany przez dwóch wybitnych teoretyków prawa (…). Wielkie doświadczenie dydaktyczne Redaktorów i Autorów wpłynęło na kształt recenzowanej pracy. Nie jest zatem zaskoczeniem wysoki poziom podręcznika. Zarówno konstrukcja pracy, jak i treść poszczególnych rozdziałów zasługują na najwyższe uznanie. Lektura podręcznika rodzi pogląd, że nastąpił zmierzch dydaktyki poświęconej studiom nad pierwotnie pozytywistyczną koncepcją prawa wewnętrznego. Większą część opracowania obejmują rozważania poświęcone multicentrycznej, rozwiniętej aksjologicznie koncepcji prawa zakotwiczonego w porządku kulturowym, w szczególności związanej z działaniem prawa Unii Europejskiej. (…) Podręcznik jest bardzo nowoczesny. Podjęto tu wszystkie zagadnienia z perspektywy nowoczesnej teorii prawa, uwzględniono najnowsze osiągnięcia polskiej nauki prawa. Został napisany w języku przystępnym dla studenta pierwszego roku. (…) Autorzy szanują społeczną wiedzę czytelników, nie oferując im naiwnego obrazu prawa pozbawionego związku z innymi systemami normatywnymi i kulturą.

Z recenzji Prof. dr. hab. Marka Zirk-Sadowskiego

ISBN:
978-83-227-9502-6
Objętość:
340 stron
Format:
B5
Rodzaj oprawy:
miękka
Rok wydania:
2021
Spis treści:
Pobierz PDF