Przestępstwa przeciwko wolności

red. Marek Mozgawa

Okładka: Przestępstwa przeciwko wolności

61,68 zł

Cena detaliczna: 69,30 zł

Oszczędzasz: 7,62 zł (11%)

Dostępność: dostępny
Wysyłka: 2-3 dni

Dodaj do koszyka 

Opracowanie jest zbiorem artykułów pracowników Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Poświęcone jest przestępstwom przeciwko wolności w polskim kodeksie karnym. Nie jest to pierwsze opracowanie tego zespołu, co już daje gwarancję, że będzie – jak poprzednie – na wysokim poziomie. Jego lektura potwierdza to przypuszczenie, gdyż powstało dzieło rzeczywiście zasługujące na uznanie zarówno ze względu na wybór tematyki, zastosowanych metod badawczych i sposób ujęcia, jak i walory teoretyczne i praktyczne. […] Trafnie pracę rozpoczynają rozważania dotyczące ujęcia przestępstw przeciwko wolności w polskich Kodeksach karnych (1932–1997) (rozdział I), wolności jako przedmiotu ochrony w prawie karnym (rozdział II) oraz przedmiotu zamachu i ochrony przestępstw z rozdziału XXIII k.k. z perspektywy psychologicznej (rozdział III). Kolejne rozdziały obejmują poszczególne przestępstwa w kolejności ich uregulowania w rozdziale XXIII k.k.
Poszczególne przestępstwa zostały omówione według jasnego schematu, którego podstawę stanowi przede wszystkim doktrynalny podział ustawowych znamion przestępstwa. […] Jest to praca o charakterze dogmatycznym, bowiem przedmiot analizy stanowią unormowania prawne oraz wypowiedzi doktryny i judykatury. Uzupełniona jest jednak o analizę statystyczną omawianych przestępstw, co bezsprzecznie podnosi wartości poznawcze całego opracowania. Została wykorzystana prawie kompletna literatura, a pominięte pozycje nie mają wpływu na jakość monografii. […] Poszczególne zagadnienia zostały przedstawione w sposób zrozumiały i przystępny, mimo że niektóre są skomplikowane. Praca jest przygotowana rzetelnie i należycie udokumentowana. Charakteryzuje się bardzo dobrym poziomem merytorycznym, jest ciekawą oraz naukową prezentacją przestępstw przeciwko wolności i związanych z nimi problemów, przygotowaną z zachowaniem wymagań metodologicznych i językowych.

Z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda A. Stefańskiego

ISBN:
978-83-227-9317-6
Objętość:
614 stron
Format:
B5
Rodzaj oprawy:
miękka
Rok wydania:
2020
Spis treści:
Pobierz PDF