Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej

red. Teresa Madeyska, Maria Łanczont

Okładka: Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej

121,49 zł

Cena detailczna: 136,50 zł

Oszczędzasz: 15,01 zł (11%)

Dostępność: dostępny
Wysyłka: 2-3 dni

Dodaj do koszyka 

Niniejsza książka jest pokłosiem projektu międzynarodowego niewspółfinansowanego (MNiSW nr 691/N-Ukraina/2010/0) o akronimie „Ekumena” i pełnym tytule: „Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej – studium zmian środowiska zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski w plejstocenie i ich wpływu na pierwotne osadnictwo oraz szlaki migracji (na podstawie stanowisk lessowych i jaskiniowych)”. Projekt stanowił zwieńczenie kilkunastoletniej współpracy polsko-ukraińskiej grupy przyrodników i archeologów w zakresie rekonstrukcji środowiska przyrodniczego i jego zmian w czwartorzędzie, a szczególnie w czasie rozwoju osadnictwa paleolitycznego. Celem projektu, a tym samym badań, których wyniki prezentujemy w książce, było uzyskanie kompleksowego obrazu przestrzennych i czasowych zmian środowiska przyrodniczego strefy pery- i metakarpackiej na obszarze zachodniej części Ukrainy i południowo-wschodniej Polski, w skali czasowej środkowego i górnego plejstocenu. Ponadto celem była rekonstrukcja warunków bytowania ludności paleolitycznej na tym obszarze oraz modelowanie preferencji osadniczych ludzi paleolitu w zależności od zmian warunków przyrodniczych: rzeźby terenu, klimatu (w tym mezoklimatu), roślinności, fauny. Ważne było również dokładniejsze określenie wieku warstw kulturowych, czyli czasu osadnictwa, i analiza sieci osadniczej w odniesieniu do typów krajobrazów.

ISBN:
978-83-7784-674-2
Objętość:
972 stron
Format:
A4
Rodzaj oprawy:
twarda
Rok wydania:
2015
Spis treści:
Pobierz PDF