Polityka etniczna. Teorie - Koncepcje - Wyzwania

red. Tomasz Browarek, Henryk Chałupczak, Ewa Pogorzała, Radosław Zenderowski

Okładka: Polityka etniczna. Teorie - Koncepcje - Wyzwania

54,20 zł

Cena detailczna: 60,90 zł

Oszczędzasz: 6,70 zł (11%)

Dostępność: niedostępny

Polityka etniczna (narodowościowa) w różnych swych aspektach i wymiarach stanowi przedmiot pogłębionych analiz naukowych zaledwie od kilku dekad. Nie bez znaczenia dla ożywienia dyskusji o narodzie, tożsamości narodowej, nacjonalizmie, politycznym znaczeniu mniejszości narodowych oraz wyzwaniach stojących przed polityką etniczną był upadek komunizmu i realnego socjalizmu oraz zdumiewająca interferencja dążeń do liberalnej demokracji i powrotu nacjonalistycznego dyskursu w polityce wielu państw Europy Środkowo-Wschodniej. Na strukturę książki składają się cztery części. W pierwszej - polityka etniczna analizowana jest w warstwie teoretycznej i metodologicznej. W drugiej - refleksje dotyczą wewnętrznych i międzynarodowych uwarunkowań polityki etnicznej, w trzeciej - polityki etnicznej nie tylko państw, ale także regionów (temat rzadko podejmowany w literaturze przedmiotu) oraz w czwartej - rozważania koncentrują się na roli mniejszości narodowych i etnicznych w kształtowaniu polityki etnicznej.

ISBN:
978-83-7784-635-3
Objętość:
674 stron
Format:
B5
Rodzaj oprawy:
twarda
Rok wydania:
2015
Spis treści:
Pobierz PDF