Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939

Waldemar Kozyra

Okładka: Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939

3,15 zł

Cena detaliczna: 31,50 zł

Oszczędzasz: 28,35 zł (90%)

Dostępność: dostępny
Wysyłka: 2-3 dni

Dodaj do koszyka 

Publikacja ta traktuje o polityce administracyjnej ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939, ukazanej zarówno od strony koncepcyjnej, jak też form i metod realizacji. Szczególną uwagę zwrócono na wykonywanie tej polityki przez szefów MSW oraz podległe im organy administracji publicznej. Autor pracy analizuje politykę administracyjną ministrów spraw wewnętrznych Drugiej Rzeczypospolitej w dwóch odrębnych, ale zarazem przenikających się działach. Pierwszy z nich dotyczy polityki administracyjnej wobec szeroko rozumianych zagadnień życia społeczno-politycznego kraju (zarządzenia odnoszące się do partii politycznych, stowarzyszeń społecznych, mniejszości narodowych, wyborów parlamnetarnych, itp.). Drugi wiąże się z polityką aministracyjną wobec zagadnień sensu stricto administracyjnych - bezpieczeństwa i porządku publicznego, obronności kraju, samorządu terytorialnego, aprowizacji państwa, zdrowia publicznego, techniczno-budowlanych, organizacji i funkcjonowania urzędów, inspekcji ministerialnej.

ISBN:
978-83-227-3010-2
Objętość:
680 stron
Format:
Rodzaj oprawy:
Rok wydania:
2009