Preambuła aktu normatywnego w doktrynie oraz w procesie stanowienia i stosowania polskiego prawa w latach 1989-2007

Małgorzata Ewa Stefaniuk

Okładka: Preambuła aktu normatywnego w doktrynie oraz w procesie stanowienia i stosowania polskiego prawa w latach 1989-2007

22,43 zł

Cena detailczna: 25,20 zł

Oszczędzasz: 2,77 zł (11%)

Dostępność: dostępny
Wysyłka: 2-3 dni

Dodaj do koszyka 

Prezentowana praca jest poświęcona preambule aktu normatywnego. Tematyka ta jest przedstawiona z perspektywy polskiej doktryny prawa, procesów stanowienia prawa oraz jego stosowania, w przedziale czasowym obejmującym lata 1989-2007. Celem przeprowadzonych badań nad preambułą traktowaną jako kategoria prawa jest jej analiza w aspekcie teoretycznoprawnym, dogmatycznoprawnym, socjologicznoprawnym i historycznoprawnym. Zakres przedmiotowy prezentowanej pracy obejmuje: 1) poglądy polskiej doktryny prawa na temat preambuły, ze szczególnym uwzględnieniem jej funkcji i charakteru normatywnego; 2) ragulacje krajowe i wspólnotowe odnoszące się do preambuły oraz jej rolę w wykładni prawa; 3) wpływ zmian społecznych i wprowadzenia zasady demokratycznego państwa prawnego na częstotliwość zamieszczania preambuł w aktach normatywnych i sposoby postępowania z preambułami nieprzystającymi do nowej rzeczywistości; 4) preambuły w polskiej tradycji konstytucyjnej i przebieg prac nad tworzeniem nowej ustawy zasadniczej w aspekcie dotyczącym preambuły oraz dochodzenie do kompromisu konstytucyjnego w zakresie treści poprzedzającej artykułowy tekst konstytucji; 5) charakterystykę preambuły zawartej w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku na tle rozwiązań przyjętych w konstytucjach państw europejskich; 6) poglądy na temat preambuł i ich ocena w wystąpieniach poselskich; 7) rolę preambuły w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych.

ISBN:
978-83-227-3085-0
Objętość:
626 stron
Format:
B5
Rodzaj oprawy:
twarda
Rok wydania:
2009