Okładka: Jubileusz Profesora Jana Jachymka - promocja książki „Myśl polityczna – Demokracja – Wolność”

Jubileusz Profesora Jana Jachymka - promocja książki „Myśl polityczna – Demokracja – Wolność”

czwartek, 17 października 2019

16 września br. na Wydziale Politologii UMCS odbył się uroczysty jubileusz osiemdziesiątej rocznicy urodzin Profesora Jana Jachymka, wieloletniego wykładowcy i Dziekana Wydziału Politologii UMCS oraz twórcy i kierownika Zakładu Myśli Politycznej. To postać znana i ceniona w naukowym środowisku historyków i politologów.

Zakład zorganizował również z tej okazji sympozjum naukowe, podczas którego m.in. zaprezentowana została publikacja „Myśl polityczna - Demokracja - Wolność. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Jachymkowi z okazji 80. rocznicy urodzin” (red. Eleonora Kirwiel, Ewa Maj, Ewelina Podgajna, Marcin Wichmanowski) wydana nakładem Wydawnictwa UMCS (Lublin, 2019).

Materiał z uroczystości przygotowany przez TV UMCS https://www.youtube.com/watch?v=POsijAaP83w