Okładka: Nominacja dla książki prof. Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej w konkursie Nagrody im. Jana Długosza.

Nominacja dla książki prof. Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej w konkursie Nagrody im. Jana Długosza.

poniedziałek, 18 października 2021

Miło nam poinformować, że książka pt. „Definiowanie i profilowanie pojęć w (etno)lingwistyce” autorstwa Prof. Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, wydana nakładem Wydawnictwa UMCS (Lublin 2020) otrzymała nominację w rozstrzygniętym konkursie prestiżowej Nagrody im. Jana Długosza.

Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza jest wydarzeniem, które od 1998 roku towarzyszy Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie. Jego celem jest uhonorowanie i nagrodzenie autora najbardziej znaczącego dzieła z dziedziny szeroko pojętej humanistyki o wybitnych wartościach poznawczo-naukowych, wnoszącego istotny wkład w rozwój nauki i kultury. Prof. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska znalazła się w gronie dziesięciu finalistów wyróżnionych przez Jury Nagrody im. Jana Długosza.


„Monografia Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej Definiowanie i profilowanie pojęć w (etno)lingwistyce to dzieło bardzo potrzebne, będące owocem wielu lat pracy analitycznej (także leksykograficznej), wielu przemyśleń, także mnóstwa spotkań, rozmów i dyskusji z etnolingwistami polskimi i zagranicznymi, zwłaszcza rosyjskimi. Ich owocem jest praca w pierwszym rzędzie porządkująca rozległy dziś obszar etnolingwistyki, dyscypliny bujnie i dynamicznie się rozrastającej, przyciągającej młodych adeptów i tym bardziej wymagającej terminologiczno-pojęciowego zdyscyplinowania (nawiasem mówiąc, monografia ta uprzytomnia, jak mocny fundament empiryczny i teoretyczny zbudowali twórcy rodzimej etnolingwistyki i jak gigantyczny gmach prac poznawczych już na tym fundamencie przez 40 z okładem lat wznieśli). Monografia ta ma także wymiar ściśle teoretyczny, zwłaszcza metodologiczny, przynosząc nowe propozycje rozwiązań eksplikacyjnych w szerokim sensie słowa (profilowanie jest także sui generis eksplikowaniem treści znaczeń, pojęć, konceptów, stereotypów). Monografia przynosi wreszcie modelowe analizy istotnych społecznie konceptów z EUTANAZJĄ, SOLIDARNOŚCIĄ, ZIEMIĄ i PRACĄ na czele".

Z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Chlebdy