Okładka: Rysunek osób niewidomych. Kreacja świata i jej uwarunkowania | Ewa Niestorowicz

Rysunek osób niewidomych. Kreacja świata i jej uwarunkowania | Ewa Niestorowicz

piątek, 24 maja 2024

Refleksja badawcza podjęta przez Autorkę może przyczynić się do przełamania wielu stereotypów myślowych, o które nietrudno w sytuacji braku usystematyzowanej wiedzy […].
Określanie kierunków rozwoju twórczości rysunkowej osób niewidomych, ujawnienie indeksów (wzorców) w kreowaniu świata oraz ustalenie symptomów zwiastujących rozwój twórczości rysunkowej u dzieci i młodzieży niewidomej – uznaję za nowatorskie i oryginalne […].
Rzadko pojawiają się tego typu opracowania. Rzetelne, wielowarstwowe, ujęte całościowo i interdyscyplinarne, uniwersalne i dodałabym – oryginalne w przedmiocie badań, uzupełniające i wypełniające luki w dotychczasowym dyskursie na-ukowym, służące praktyce.
Elementem wyjątkowo wartościowym w kontekście praktyki edukacyjnej są analizy interpretacyjne i opisowe wytworów plastycznych badanych osób […].

Z recenzji wydawniczej dr hab. Marty Uberman, prof. UR