Słowiańskie homonimy apelatywno-onimiczne i onimiczno-onimiczne w diachronii i synchronii

red. Stefan Warchoł

7,48 zł

Cena detaliczna: 8,40 zł
Dostępność: dostępny
Wysyłka: 2-3 dni
  1. ISBN: 978-83-227-3097-3
  2. Objętość: 270 stron
  3. Format:
  4. Rodzaj oprawy:
  5. Rok wydania: 2010

Preezentowany tom "Rozpraw Slawistycznych UMCS" obejmuje 20 referatów wygłoszonych na konferencji oraz 3 referaty nadesłane przez autorów, którzy z przyczyn obiektywnych nie mogli w niej uczestniczyć. Do niniejszego tomu dołączono też, za uprzejmą zgodą profesora Waltera Wenzla, jego cenny pod względem metodologicznym artykuł, zawarty w pierwszym tomie monografii autora jako rozdział 2.8 pt. "Problem metodologiczny w związku z homonimią antroponimiczną" (Wenzel 1987: 43-46). W sumie tom zawiera 24 artykuły o zróżnicowanej tematyce, bo obejmującej niemal wszystkie podstawowe działy (podsystemy) onomastyczne i struktury apelatywne, które jakoby uczestniczą w kształtowaniu par homonimicznych.