Kanon i obrzeża realizmu

red. Agata Skała, Janina Szcześniak

Kanon i obrzeża realizmu

29,90 zł

Tradycja dla Współczesności. Ciągłość i Zmiana, t. 10: Współczesne konteksty tożsamości społeczno-kulturowych

red. Małgorzata Dziekanowska, Marta Wójcicka

Tradycja dla Współczesności. Ciągłość i Zmiana, t. 10: Współczesne konteksty tożsamości społeczno-kulturowych

28,04 zł

Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. XXXV, 1

red. Lilianna Klimek, Marzena Okrasa, Teresa Zubrzycka-Maciąg

Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. XXXV, 1

31,77 zł

Przemoc antyżydowska i konteksty akcji pogromowych na ziemiach polskich w XX wieku

red. Arkadiusz Kijek, Konrad Zieliński

Przemoc antyżydowska i konteksty akcji pogromowych na ziemiach polskich w XX wieku

31,77 zł

Zjawisko zawłaszczania wartości a zachowania obronne przedsiębiorstw

Bogusław Gulski

Zjawisko zawłaszczania wartości a zachowania obronne przedsiębiorstw

37,38 zł

Bezpieczeństwo Europy - bezpieczeństwo Polski, t. 3: Organizacje paramilitarne we współczesnym świecie

red. Łukasz Jędrzejski, Łukasz Lewkowicz, Anna Szwed-Walczak

Bezpieczeństwo Europy - bezpieczeństwo Polski, t. 3: Organizacje paramilitarne we współczesnym świecie

56,07 zł

Studia Iuridica Lublinensia, t. 25, 3. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu

red. Beata Jeżyńska

Studia Iuridica Lublinensia, t. 25, 3. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu

71,02 zł

Polityczne konteksty sztuki

red. Małgorzata Stępnik

Polityczne konteksty sztuki

33,64 zł

Studia białorutenistyczne, t. 10

red. Mariusz Korzeniowski, Siergiej Kowalow, Michał Sajewicz

Studia białorutenistyczne, t. 10

37,38 zł

Internet a prawo autorskie

red. Mateusz Chrzanowski, Adrian Niewęgłowski

Internet a prawo autorskie

33,64 zł

Uchodźstwo polskie w Rosji w latach I wojny światowej

Mariusz Korzeniowski, Krzysztof Latawiec, Dariusz Tarasiuk, Lubow Żwanko

Uchodźstwo polskie w Rosji w latach I wojny światowej

42,99 zł

Annales UMCS sec. FF (Pholologiae), vol. XXXIV, 2: Post-apo

red. Monika Gabryś-Sławińska

Annales UMCS sec. FF (Pholologiae), vol. XXXIV, 2: Post-apo

31,77 zł

Annales UMCS, sec. J (Pedagogia-Psychologia), vol. XXIX, 1: Nowe tendencje w pracy socjalnej. Problemy kształcenia i działania

red. Renata Franczak, Anna Kanios

Annales UMCS, sec. J (Pedagogia-Psychologia), vol. XXIX, 1: Nowe tendencje w pracy socjalnej. Problemy kształcenia i działania

31,77 zł

Annales UMCS, sec. G (Ius), vol. LXIII, 2

red. Lech Dubel

Annales UMCS, sec. G (Ius), vol. LXIII, 2

33,64 zł

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

Beata Surmacz

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

39,25 zł

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

Aneta Wysocka

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

31,77 zł

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

Roman Kwiecień

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

29,90 zł

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

red. Stanisław Grabias, Jolanta Panasiuk, Tomasz Woźniak

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

74,76 zł

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Feliks Tych

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

84,11 zł

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

Konrad Zieliński

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

35,51 zł

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

red. Roman Kwiecień

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

42,99 zł

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

red. Bogumiła Mucha-Leszko

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

42,99 zł

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

Andrzej Pleszczyński

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

35,51 zł

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

Krzysztof Latawiec

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

52,33 zł

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

Ryszard Radzik

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

35,51 zł

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

Ryszard Tokarski

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

33,64 zł

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

Ryszard Tokarski

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

37,38 zł

Tam był kiedyś mój dom...

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński

Tam był kiedyś mój dom...

60,74 zł

Współczesny język polski, wydanie 5

red. Jerzy Bartmiński

Współczesny język polski, wydanie 5

44,86 zł

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

Artur Wysocki

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

37,38 zł

Etnolingwistyka 19. Problemy Języka i Kultury

red. Jerzy Bartmiński

Etnolingwistyka 19. Problemy Języka i Kultury

10,28 zł

Libertarianizm. Teoria. Praktyka. Interpretacje

red. Waldemar Bulira, Włodzimierz Gogłoza

Libertarianizm. Teoria. Praktyka. Interpretacje

9,35 zł

Macierze i operatory

Witold Rzymowski

Macierze i operatory

7,48 zł

Między literaturą a medycyną. Literackie i pozaliterackie działania środowisk medycznych a problemy egzystencjalne człowieka XIX i XX wieku

red. Grzegorz Wallner, Eugenia Łoch

Między literaturą a medycyną. Literackie i pozaliterackie działania środowisk medycznych a problemy egzystencjalne człowieka XIX i XX wieku

5,61 zł

Nakłanianie subdyrektywne. Propozycja, prośba i rada w realizacjach młodzieży gimnazjalnej. Zagadnienia wybrane

Leszek Tymiakin

Nakłanianie subdyrektywne. Propozycja, prośba i rada w realizacjach młodzieży gimnazjalnej. Zagadnienia wybrane

7,48 zł

Nowe perspektywy funkcjonowania rynku finansowego. Wybrane aspekty

red. Jacek Czarecki, Robert Zajkowski

Nowe perspektywy funkcjonowania rynku finansowego. Wybrane aspekty

7,48 zł

Podmiot jako byt otwarty. Problematyka podmiotowości w późnych pismach Wittgensteina

Katarzyna Gurczyńska

Podmiot jako byt otwarty. Problematyka podmiotowości w późnych pismach Wittgensteina

6,54 zł

Podręcznik do Kwestionariusza EEM badającego wrażliwość na natężenie ekspresji emocjonalnej w muzyce

Beata Tęcza

Podręcznik do Kwestionariusza EEM badającego wrażliwość na natężenie ekspresji emocjonalnej w muzyce

4,67 zł

Pozytywistyczne inne światy. Utopia i antyutopia w refleksji pisarzy postyczniowych

Janina Szcześniak

Pozytywistyczne inne światy. Utopia i antyutopia w refleksji pisarzy postyczniowych

9,35 zł

Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t. 7. Socjologiczne diagnozy współczesnych przemian społecznych. Studia wybranych tendencji

red. Józef Styk

Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t. 7. Socjologiczne diagnozy współczesnych przemian społecznych. Studia wybranych tendencji

8,41 zł

Sztuka. Edukacja. Współczesność

red. Anna Marta Żukowska

Sztuka. Edukacja. Współczesność

6,54 zł

Twierdza czy wspólnota?

Grzegorz Żuk

Twierdza czy wspólnota?

7,48 zł

Wiek XX. Studia. Publicystyka. Wspomnienia

Zygmunt Piotr Mańkowski

Wiek XX. Studia. Publicystyka. Wspomnienia

9,35 zł

Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 5. Tekstologia. Część druga

red. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 5. Tekstologia. Część druga

5,61 zł

Zachowania podmiotów na rynku w warunkach konkurencji. Aspekty marketingowe

red. Genowefa Sobczyk

Zachowania podmiotów na rynku w warunkach konkurencji. Aspekty marketingowe

7,48 zł

Zeszyty Historyczne.Zeszyt pierwszy

Zeszyty Historyczne.Zeszyt pierwszy

6,54 zł