Zagadnienia lingwistyki przekładu

Roman Lewicki

Zagadnienia lingwistyki przekładu

42,99 zł

Ćwiczenia laboratoryjne z klasycznej analizy jakościowej nieorganicznej

red. Zbigniew Hubicki

Ćwiczenia laboratoryjne z klasycznej analizy jakościowej nieorganicznej

26,17 zł

Ami(e)s et amitié(s) dans les littératures en langues romanes

red. Renata Jakubczuk

Ami(e)s et amitié(s) dans les littératures en langues romanes

29,90 zł

Polish Journal of Soil Science vol.XLIX,2

red. Ryszard Dębicki

Polish Journal of Soil Science vol.XLIX,2

24,30 zł

Wyższe wykształcenie a rynek pracy. Studium metodologiczno-empiryczne

Jagoda Jezior

Wyższe wykształcenie a rynek pracy. Studium metodologiczno-empiryczne

46,73 zł

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

red. Wiesław Bondyra, Henryk Gmiterek, Jerzy Ternes

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

84,11 zł

Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z histori wizualnej

Piotr Witek

Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z histori wizualnej

59,81 zł

Ćwiczenia laboratoryjne z klasycznej analizy jakościowej nieorganicznej

red. Zbigniew Hubicki

Ćwiczenia laboratoryjne z klasycznej analizy jakościowej nieorganicznej

26,17 zł

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

Beata Surmacz

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

39,25 zł

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

Aneta Wysocka

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

31,77 zł

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

Roman Kwiecień

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

29,90 zł

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

Aneta Domagała, Urszula Mirecka

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

37,38 zł

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

red. Stanisław Grabias, Jolanta Panasiuk, Tomasz Woźniak

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

74,76 zł

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Feliks Tych

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

84,11 zł

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

red. Krzysztof Stachyra

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

29,90 zł

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

red. Bogumiła Mucha-Leszko

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

42,99 zł

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

Ryszard Radzik

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

35,51 zł

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

44,86 zł

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

Ryszard Tokarski

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

33,64 zł

Współczesny język polski, wydanie 5

red. Jerzy Bartmiński

Współczesny język polski, wydanie 5

44,86 zł

Zagadnienia lingwistyki przekładu

Roman Lewicki

Zagadnienia lingwistyki przekładu

42,99 zł

Bibliografia publikacji pracowników Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa UMCS oraz wykaz prac habilitacyjnych, doktorskich i magisterskich wykonanych w latach 1977-2003

Alicja Matczuk

Bibliografia publikacji pracowników Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa UMCS oraz wykaz prac habilitacyjnych, doktorskich i magisterskich wykonanych w latach 1977-2003

7,48 zł

Derywacja sufiksalna osobowych nazw subiektów w nadnarwiańskich gwarach białoruskich Białostocczyzny

Michał Sajewicz

Derywacja sufiksalna osobowych nazw subiektów w nadnarwiańskich gwarach białoruskich Białostocczyzny

12,15 zł

Józef Czechowicz. Od awangardy do nowoczesności

red. Jerzy Święch

Józef Czechowicz. Od awangardy do nowoczesności

10,28 zł

Nauczanie języka rosyjskiego studentów filologii rosyjskiej

red. Halina Rycyk-Sztajdel, Swietłana Szaszkowa

Nauczanie języka rosyjskiego studentów filologii rosyjskiej

5,61 zł

Pięć Ksiąg Wiary

Jeszajahu Leibowic

Pięć Ksiąg Wiary

11,21 zł

Playing the Universe. Games and Gaming in Science Fiction

red. Paweł Frelik, David Mead

Playing the Universe. Games and Gaming in Science Fiction

7,48 zł

Podstawy fizyki środowiska przyrodniczego

Władysław Bulanda

Podstawy fizyki środowiska przyrodniczego

9,35 zł

Rachunek kosztów w zarządzaniu jednostkami badawczo-rozwojowymi

Agnieszka Nóżka

Rachunek kosztów w zarządzaniu jednostkami badawczo-rozwojowymi

7,48 zł

Res Historica, t. 23

red. Henryk Gmiterek

Res Historica, t. 23

7,48 zł

Rossica Lublinensia IV.

red. Witold Kowalczyk

Rossica Lublinensia IV.

7,48 zł

Rzecz o przyjaźni, czyli ćwierć wieku z archeologią w Masłomęczu (tylko dla dorosłych)

Andrzej Kokowski

Rzecz o przyjaźni, czyli ćwierć wieku z archeologią w Masłomęczu (tylko dla dorosłych)

8,41 zł

Semantyka tekstu artystycznego

red. Anna Pajdzińska, Ryszard Tokarski

Semantyka tekstu artystycznego

7,48 zł

Semiotyka przestrzeni kobiecych w powieściach Virginii Woolf

Urszula Terentowicz-Fotyga

Semiotyka przestrzeni kobiecych w powieściach Virginii Woolf

11,21 zł

Sztuka poetycka Czesława Miłosza

Teresa Skubalanka

Sztuka poetycka Czesława Miłosza

4,67 zł

The Banking System in Poland

red. Helena Żukowska

The Banking System in Poland

11,21 zł

Youth Facing the Challenges of Globalization

red. Bożydar L. J. Kaczmarek, Grażyna E. Kwiatkowska, Katarzyna Markiewicz

Youth Facing the Challenges of Globalization

8,41 zł