Komunikowanie polityczne

red. Łukasz Jędrzejski, Ewa Maj, Ewelina Podgajna, Anna Szwed-Walczak

Komunikowanie polityczne

37,38 zł

Zasoby podmiotowe pracowników socjalnych i osób bezrobotnych objętych pomocą społeczną

Maria Chodkowska, Zdzisław Kazanowski

Zasoby podmiotowe pracowników socjalnych i osób bezrobotnych objętych pomocą społeczną

31,77 zł

Rodzice a gotowość szkolna dzieci

Małgorzata Chojak

Rodzice a gotowość szkolna dzieci

29,90 zł

Od Wiednia do Czerniowiec. Galicja i Bukowina w wybranych niemieckojęzycznych utworach literackich

Janusz Golec

Od Wiednia do Czerniowiec. Galicja i Bukowina w wybranych niemieckojęzycznych utworach literackich

28,04 zł

Sokrates Ksenofonta

Dorota Tymura

Sokrates Ksenofonta

31,77 zł

Reconfigurations Romanesques de Minuit. Jean Echenoz, Éric Chevillard, Tanguy Viel

Anna Maziarczyk

Reconfigurations Romanesques de Minuit. Jean Echenoz, Éric Chevillard, Tanguy Viel

33,64 zł

Antroponimia historyczna mieszczan i chłopów Brańska i okolic w ujęciu statycznym i dynamicznym

Piotr Złotkowski

Antroponimia historyczna mieszczan i chłopów Brańska i okolic w ujęciu statycznym i dynamicznym

42,99 zł

Annales UMCS, sec. M (Balcaniensis et Carpathiensis), vol. I

red. Waldemar Paruch

Annales UMCS, sec. M (Balcaniensis et Carpathiensis), vol. I

31,77 zł

Annales UMCS, sec. H (Oeconomia), vol. L, 4

red. Jerzy Węcławski

Annales UMCS, sec. H (Oeconomia), vol. L, 4

46,73 zł

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXXI, 1

red. Maria Łanczont

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXXI, 1

28,04 zł

Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918, t. 2: Ministerstwo finansów

Stanislav Bogdanov, Artur Górak, Krzysztof Latawiec, Jacek Legieć

Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918, t. 2: Ministerstwo finansów

41,12 zł

Annales UMCS, sec. AAA (Physica), vol. LXXI

red. Stanisław Hałas

Annales UMCS, sec. AAA (Physica), vol. LXXI

22,43 zł

Sukces jako doświadczenie biograficzne ojców sprawujących opiekę nad dzieckiem

Anna Dudak, Katarzyna Klimkowska

Sukces jako doświadczenie biograficzne ojców sprawujących opiekę nad dzieckiem

37,38 zł

Annales UMCS, sec. N (Educatio Nova), vol. 1

red. Tomasz Woźniak

Annales UMCS, sec. N (Educatio Nova), vol. 1

29,90 zł

Polityka w zmediatyzowanym świecie. Perspektywa politologiczna i medioznawcza

red. Małgorzata Adamik-Szysiak

Polityka w zmediatyzowanym świecie. Perspektywa politologiczna i medioznawcza

28,04 zł

Konflikt serbsko-albański w Kosowie w latach 1999-2014. Charakterystyka, uwarunkowania i formy konfliktu społecznego

Konrad Pawłowski

Konflikt serbsko-albański w Kosowie w latach 1999-2014. Charakterystyka, uwarunkowania i formy konfliktu społecznego

31,77 zł

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

red. Wiesław Bondyra, Henryk Gmiterek, Jerzy Ternes

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

84,11 zł

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

Beata Surmacz

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

39,25 zł

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

Aneta Wysocka

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

31,77 zł

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

Roman Kwiecień

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

29,90 zł

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

Aneta Domagała, Urszula Mirecka

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

37,38 zł

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

Konrad Zieliński

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

35,51 zł

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

Wojciech Dziedziak

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

37,38 zł

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

red. Roman Kwiecień

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

42,99 zł

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

red. Krzysztof Stachyra

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

29,90 zł

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

red. Bogumiła Mucha-Leszko

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

42,99 zł

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

Andrzej Pleszczyński

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

35,51 zł

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

Krzysztof Latawiec

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

52,33 zł

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

Ryszard Radzik

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

35,51 zł

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

Daniel Beauvois

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

65,42 zł

Współczesny język polski, wydanie 5

red. Jerzy Bartmiński

Współczesny język polski, wydanie 5

44,86 zł

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

Artur Wysocki

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

37,38 zł

Annales UMCS, sec. AI (Informatica), vol. VI/2007

red. Paweł Mikołajczak

Annales UMCS, sec. AI (Informatica), vol. VI/2007

6,54 zł

Annales UMCS, sec. G (Ius), vol. XLVIII

red. Antoni Pieniążek

Annales UMCS, sec. G (Ius), vol. XLVIII

4,67 zł

Biojurisprudence. Foundations of Law for the Twenty-First Century

Roman Andrzej Tokarczyk

Biojurisprudence. Foundations of Law for the Twenty-First Century

7,48 zł

Das Werk von Karl Emil Franzos

Jolanta Pacyniak

Das Werk von Karl Emil Franzos

11,21 zł

Dydaktyka geografii w UMCS. Przeszłość i teraźniejszość

red. Marianna Nowak

Dydaktyka geografii w UMCS. Przeszłość i teraźniejszość

4,67 zł

Ernst Bauer. Doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Ernst Bauer. Doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

7,48 zł

Idee. Państwo. Ludowcy

red. Ewa Maj, Stanisław Michałowski, Alicja Wójcik

Idee. Państwo. Ludowcy

22,43 zł

Jerzy Giedroyc. Redaktor. Polityk. Człowiek

red. Krzysztof Pomian

Jerzy Giedroyc. Redaktor. Polityk. Człowiek

18,69 zł

Kategoryzacja w komunikacji językowej na przykładzie leksemu ptak

Danuta Kępa-Figura

Kategoryzacja w komunikacji językowej na przykładzie leksemu ptak

9,35 zł

Między satyrą a katechezą. Twórczość Karola Mikołaja Juniewicza

Sławomir Baczewski

Między satyrą a katechezą. Twórczość Karola Mikołaja Juniewicza

6,54 zł

Oblicza dwudziestego wieku. Szkice historyczno-polityczne

Krzysztof Pomian

Oblicza dwudziestego wieku. Szkice historyczno-polityczne

6,54 zł

Psychopedagogiczne kompetencje nauczycieli szkół specjalnych

Alicja Olszak

Psychopedagogiczne kompetencje nauczycieli szkół specjalnych

5,61 zł

Res Historica, t. 19.

red. Jan Pomorski

Res Historica, t. 19.

6,54 zł

Structure and Uncertainty

red. Artur Blaim, Ludmiła Gruszewska Blaim

Structure and Uncertainty

8,41 zł

The Complement Clause Scene

Iwona Góralczyk

The Complement Clause Scene

11,21 zł

Z chłopki księżna. Historia wielkiej mistyfikacji z XVII wieku

red. Dariusz Chemperek

Z chłopki księżna. Historia wielkiej mistyfikacji z XVII wieku

4,67 zł