Wybrane wskaźniki fizjologiczne studentek uczestniczących w zorganizowanej aktywności fizycznej

Krzysztof Krawczyk

Wybrane wskaźniki fizjologiczne studentek uczestniczących w zorganizowanej aktywności fizycznej

18,69 zł

Studia Iuridica Lublinensia t. 25, 2

red. Beata Jeżyńska

Studia Iuridica Lublinensia t. 25, 2

31,77 zł

Igrzyska Olimpijskie w mediach masowych 1948-1984

red. Magdalena Piechota, Paweł Nowak, Elżbieta Pawlak-Hejno

Igrzyska Olimpijskie w mediach masowych 1948-1984

26,17 zł

Polish Journal of Soil Science, vol. XLVIII, NO. 2/2015

red. Ryszard Dębicki

Polish Journal of Soil Science, vol. XLVIII, NO. 2/2015

22,43 zł

Single - życie w pojedynkę - stereotypy i samooceny

red. Zofia Kawczyńska-Bytrym

Single - życie w pojedynkę - stereotypy i samooceny

29,90 zł

Cena jako marketingowy instrument oddziaływania na konsumentów

Ilona Bondos

Cena jako marketingowy instrument oddziaływania na konsumentów

33,64 zł

Annales UMCS, sec. A (Mathematica), vol. LXX, No. 1

red. Stanisław Prus

Annales UMCS, sec. A (Mathematica), vol. LXX, No. 1

24,30 zł

Czynnik religijny w polityce wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej na  przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia

red. Maria Marczewska-Rytko

Czynnik religijny w polityce wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia

31,77 zł

Opozycje jako kategoria kulturowa

red. Katarzyna Smyk, Marzena Badach

Opozycje jako kategoria kulturowa

28,04 zł

Marketing jednostek terytorialnych. Przykłady z Polski

red. Katarzyna Kuć-Czajkowska, Katarzyna Muszyńska

Marketing jednostek terytorialnych. Przykłady z Polski

33,64 zł

Kwestia kobieca. Rodzina - Wychowanie - Edukacja. Bibliografia adnotowana zawartości czasopisma "Bluszcz" (wybór za lata 1865-1905), Lublin 2016

Renata Bednarz-Grzybek

Kwestia kobieca. Rodzina - Wychowanie - Edukacja. Bibliografia adnotowana zawartości czasopisma "Bluszcz" (wybór za lata 1865-1905), Lublin 2016

29,90 zł

L`envers étrange du quotidien.Le fantastique de Jean Muno

Renata Bizek-Tatara

L`envers étrange du quotidien.Le fantastique de Jean Muno

33,64 zł

Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z histori wizualnej

Piotr Witek

Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z histori wizualnej

59,81 zł

Fakty - język - podmiotowość.Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

Aneta Wysocka

Fakty - język - podmiotowość.Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

31,77 zł

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

Roman Kwiecień

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

29,90 zł

Internet a prawo autorskie

red. Adrian Niewęgłowski, Mateusz Chrzanowski

Internet a prawo autorskie

31,77 zł

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

Aneta Domagała, Urszula Mirecka

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

37,38 zł

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

red. Stanisław Grabias, Tomasz Woźniak, Jolanta Panasiuk

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

74,76 zł

Medykalizacja i demedykalizacja. Zdrowie i choroba w czasach kapitalizmu zdezorganizowanego

Michał Nowakowski

Medykalizacja i demedykalizacja. Zdrowie i choroba w czasach kapitalizmu zdezorganizowanego

26,17 zł

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Feliks Tych

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

84,11 zł

Niepodległość Kosowa z perspektywy społecznej teorii stosunków międzynarodowych

Patrycja Zając

Niepodległość Kosowa z perspektywy społecznej teorii stosunków międzynarodowych

26,17 zł

Prawo karne i polityka w państwie rzymskim

red. Krzysztof Amielańczyk, Dariusz Słapek, Antoni Dębiński

Prawo karne i polityka w państwie rzymskim

35,51 zł

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

Krzysztof Latawiec

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

52,33 zł

Senat Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2011

Krystyna Leszczyńska

Senat Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2011

59,81 zł

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

Krzysztof Latawiec, Artur Górak, Jan Kozłowski

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

44,86 zł

Tam był kiedyś mój dom...

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Andrzej Trzciński, Adam Kopciowski

Tam był kiedyś mój dom...

60,74 zł

W kręgu aktywności twórczej

Stanisław Leon Popek

W kręgu aktywności twórczej

37,38 zł

Współczesny język polski, wydanie 5

red. Jerzy Bartmiński

Współczesny język polski, wydanie 5

44,86 zł

Annales UMCS, sec. F (Historia), vol. LIX

red. Wiesław Śladkowski

Annales UMCS, sec. F (Historia), vol. LIX

5,61 zł

Cmentarze żydowskie w Międzyrzecu Podlaskim

Andrzej Trzciński, Jerzy Sobota

Cmentarze żydowskie w Międzyrzecu Podlaskim

22,43 zł

Doskonalący się nauczyciel. Psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczycieli

Zbigniew B. Gaś

Doskonalący się nauczyciel. Psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczycieli

6,54 zł

Folia Bibliologica, XLVIII/XLIX, 2006/2007

red. Bogusław Kasperek, Maria Juda

Folia Bibliologica, XLVIII/XLIX, 2006/2007

5,61 zł

Legiony i vitae lex. Problemy twórczości literackiej Cypriana Godebskiego

Artur Timofiejew

Legiony i vitae lex. Problemy twórczości literackiej Cypriana Godebskiego

4,67 zł

O wyższości świąt Bożego Narodzenia

red. Aleksandra Kędzierska, Irmina Wawrzyczek

O wyższości świąt Bożego Narodzenia

13,08 zł

Philosophy in Fiction

Joanna Klara Teske

Philosophy in Fiction

7,48 zł

Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939

Waldemar Kozyra

Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939

28,04 zł

Référence discursive dans les langues romanes et slaves

red. Marek Kęsik

Référence discursive dans les langues romanes et slaves

7,48 zł

Renesansowe życie i dzieło Sebastiana Fabiana Klonowica

Halina Wiśniewska

Renesansowe życie i dzieło Sebastiana Fabiana Klonowica

7,48 zł

Rozmowy z ziemią.

Joanna Durczak

Rozmowy z ziemią.

9,35 zł

Studia Białorutenistyczne, t. 1

red. Ryszard Radzik, Michał Sajewicz

Studia Białorutenistyczne, t. 1

9,35 zł

Teksty kultury w szkole

red. Barbara Myrdzik, Leszek Tymiakin

Teksty kultury w szkole

9,35 zł

Twierdza czy wspólnota?

Grzegorz Żuk

Twierdza czy wspólnota?

7,48 zł

Wacław Potocki i jego ,,Ogród, ale nieplewiony"

Władysława Książek-Bryłowa

Wacław Potocki i jego ,,Ogród, ale nieplewiony"

11,21 zł

Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 5. Tekstologia. Część druga

red. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 5. Tekstologia. Część druga

5,61 zł