Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. XXXV, 2. Wydanie specjalne: Wychowanie resocjalizujące - utopia czy rzeczywistość?

red. Zdzisław Bartkowicz, Andrzej Węgliński

Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. XXXV, 2. Wydanie specjalne: Wychowanie resocjalizujące - utopia czy rzeczywistość?

31,77 zł

Current Research Problems of Polish Education

red. Renata Franczak, Oresta Karpenko, Joanna Wierzejska

Current Research Problems of Polish Education

29,90 zł

Nowi ludzie

Knud Rasmussen

Nowi ludzie

33,64 zł

Spoglądając w przeszłość... Studia i szkice metahistoryczne

Jan Pomorski

Spoglądając w przeszłość... Studia i szkice metahistoryczne

42,99 zł

Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego

red. Tomasz Drab, Emil Kruk, Grzegorz Lubeńczuk

Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego

33,64 zł

Res Historica, t. 42

red. Dariusz Słapek

Res Historica, t. 42

37,38 zł

Annales UMCS, sec. AA (Chemia), vol. LXXI, 2

red. Jacek Goworek

Annales UMCS, sec. AA (Chemia), vol. LXXI, 2

29,90 zł

Aktywność ekonomiczna osób w wieku 50+ w województwie lubelskim

red. Anna Korzeniowska, Wojciech Misterek

Aktywność ekonomiczna osób w wieku 50+ w województwie lubelskim

31,77 zł

Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych? Wobec zmiany i ciągłości: pejzaże współczesnego dyskursu historycznego

red. Ewa Solska, Piotr Witek, Marek Woźniak

Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych? Wobec zmiany i ciągłości: pejzaże współczesnego dyskursu historycznego

28,04 zł

E-marketing terytorialny. Teoria i praktyka

Ewelina Kancik-Kołtun

E-marketing terytorialny. Teoria i praktyka

37,38 zł

Autyzm i rodzina

red. Zofia Palak, Anna Prokopiak

Autyzm i rodzina

35,51 zł

Syn ziemian i rycerzy. Studia o twórczości i języku Wincentego Pola

Władysława Bryła

Syn ziemian i rycerzy. Studia o twórczości i języku Wincentego Pola

29,90 zł

Od mitu do antyutopii. Historiograficzna wyobraźnia Hanny Malewskiej

Aleksandra Chomiuk

Od mitu do antyutopii. Historiograficzna wyobraźnia Hanny Malewskiej

31,77 zł

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej. Podręcznik dla studentów chemii technicznej

red. Zbigniew Hubicki

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej. Podręcznik dla studentów chemii technicznej

26,17 zł

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów t. 5: Honor

red. Jerzy Bartmiński

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów t. 5: Honor

52,33 zł

Filozofia i sztuka życia

Bohdan Dziemidok

Filozofia i sztuka życia

28,04 zł

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

red. Wiesław Bondyra, Henryk Gmiterek, Jerzy Ternes

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

84,11 zł

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w  czasach Władysława Jagiełły

Dariusz Wróbel

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły

67,28 zł

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

Beata Surmacz

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

39,25 zł

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

Aneta Wysocka

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

31,77 zł

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Feliks Tych

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

84,11 zł

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

Wojciech Dziedziak

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

37,38 zł

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

red. Roman Kwiecień

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

42,99 zł

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

red. Krzysztof Stachyra

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

29,90 zł

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

red. Bogumiła Mucha-Leszko

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

42,99 zł

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

Andrzej Pleszczyński

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

35,51 zł

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

Krzysztof Latawiec

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

52,33 zł

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

Ryszard Radzik

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

35,51 zł

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

44,86 zł

Tam był kiedyś mój dom...

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński

Tam był kiedyś mój dom...

60,74 zł

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

Daniel Beauvois

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

65,42 zł

Współczesny język polski, wydanie 5

red. Jerzy Bartmiński

Współczesny język polski, wydanie 5

44,86 zł

Annales UMCS,  sec. L (Artes), vol. III/IV

red. Gabriela Rzechowska-Klauza

Annales UMCS, sec. L (Artes), vol. III/IV

6,54 zł

Cmentarze żydowskie w Międzyrzecu Podlaskim

Jerzy Sobota, Andrzej Trzciński

Cmentarze żydowskie w Międzyrzecu Podlaskim

22,43 zł

Dawno to temu, już bardzo dawno...

Marta Wójcicka

Dawno to temu, już bardzo dawno...

7,48 zł

Democratic Thought in the Age of Globalization

red. Maria Marczewska-Rytko

Democratic Thought in the Age of Globalization

7,48 zł

Etnolingwistyka 17. Problemy Języka i Kultury

red. Jerzy Bartmiński

Etnolingwistyka 17. Problemy Języka i Kultury

9,35 zł

Gaudium Veritatis

Franciszek Ziejka

Gaudium Veritatis

7,48 zł

Komunikacja w sytuacji hipnozy

Urszula Mirecka

Komunikacja w sytuacji hipnozy

7,48 zł

Media studies. Refleksja nad stanem obecnym

red. Maciej Rajewski, Krzysztof Stępnik

Media studies. Refleksja nad stanem obecnym

11,21 zł

Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych

red. Bartosz Bojarczyk, Tomasz Kapuśniak

Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych

8,41 zł

Polskie globusy Ziemi z XIX i XX wieku

Janina E. Piasecka

Polskie globusy Ziemi z XIX i XX wieku

7,48 zł

Potoczność a zachowania językowe Polaków

red. Barbara Boniecka, Stanisław Grabias

Potoczność a zachowania językowe Polaków

6,54 zł

Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t. 7. Socjologiczne diagnozy współczesnych przemian społecznych. Studia wybranych tendencji

red. Józef Styk

Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t. 7. Socjologiczne diagnozy współczesnych przemian społecznych. Studia wybranych tendencji

8,41 zł

Symbolika biblijna w poezji Wiaczesława Iwanowa

Ewa Stawinoga

Symbolika biblijna w poezji Wiaczesława Iwanowa

7,48 zł

Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej

red. Wojciech Sokół, Marek Żmigrodzki

Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej

9,35 zł

Wprowadzenie do socjologii kultury, wydanie 2

red. Marian Filipiak

Wprowadzenie do socjologii kultury, wydanie 2

8,41 zł

Wykłady i seminarium lubelskie

Agnes Heller

Wykłady i seminarium lubelskie

7,48 zł