Filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej

Andrzej Łukasik

Filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej

29,90 zł

Kultura w świecie luster. Jeszcze o niepowtarzalności i multiplikacjach w sztuce XX i XXI wieku

red. Aleksandra Chomiuk, Ewa Pogonowska

Kultura w świecie luster. Jeszcze o niepowtarzalności i multiplikacjach w sztuce XX i XXI wieku

29,90 zł

Czytelnicy - zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej

red. Anna Dymmel, Sebastian Dawid Kotuła

Czytelnicy - zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej

35,51 zł

Estudio contrastivo de las expresiones temporales de base nominal en español, francés y polaco

Beata Brzozowska-Zburzyńska

Estudio contrastivo de las expresiones temporales de base nominal en español, francés y polaco

33,64 zł

Poczucie obciążenia pracą pedagogów funkcjonujących w zawodach pomocowych. Studium empiryczne

Joanna Wierzejska

Poczucie obciążenia pracą pedagogów funkcjonujących w zawodach pomocowych. Studium empiryczne

31,77 zł

Współczesne media - gatunki w mediach, t. 2: Gatunki w mediach elektronicznych

red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura

Współczesne media - gatunki w mediach, t. 2: Gatunki w mediach elektronicznych

44,86 zł

Annales UMCS, sec. J (Pedagogia-Psychologia), vol. XXX, 1

red. Anna Tychmanowicz

Annales UMCS, sec. J (Pedagogia-Psychologia), vol. XXX, 1

29,90 zł

Annales UMCS, sec. I (Philosophia-Sociologia), vol. XLI, 2

red. Agnieszka Kolasa-Nowak

Annales UMCS, sec. I (Philosophia-Sociologia), vol. XLI, 2

29,90 zł

Annales UMCS, sec. F (Historia), vol. LXXI

red. Joanna Aleksandra Sobiesiak

Annales UMCS, sec. F (Historia), vol. LXXI

31,77 zł

Annales UMCS, sec. H (Oeconomia), vol. LI, 2

red. Jerzy Węcławski

Annales UMCS, sec. H (Oeconomia), vol. LI, 2

33,64 zł

Ćwiczenia laboratoryjne z klasycznej analizy jakościowej nieorganicznej

red. Zbigniew Hubicki

Ćwiczenia laboratoryjne z klasycznej analizy jakościowej nieorganicznej

26,17 zł

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w  czasach Władysława Jagiełły

Dariusz Wróbel

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły

67,28 zł

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

Aneta Wysocka

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

31,77 zł

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

Aneta Domagała, Urszula Mirecka

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

37,38 zł

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

red. Stanisław Grabias, Jolanta Panasiuk, Tomasz Woźniak

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

74,76 zł

Nowi ludzie

Knud Rasmussen

Nowi ludzie

33,64 zł

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

Wojciech Dziedziak

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

37,38 zł

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

red. Roman Kwiecień

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

42,99 zł

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

red. Krzysztof Stachyra

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

29,90 zł

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

red. Bogumiła Mucha-Leszko

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

42,99 zł

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

Andrzej Pleszczyński

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

35,51 zł

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

Krzysztof Latawiec

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

52,33 zł

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

44,86 zł

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

Daniel Beauvois

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

65,42 zł

Współczesny język polski, wydanie 5

red. Jerzy Bartmiński

Współczesny język polski, wydanie 5

44,86 zł

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

Artur Wysocki

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

37,38 zł

Awatary szaleństwa. O zjawisku donkichotyzmu w powieści angielskiej XVIII wieku

Wojciech Nowicki

Awatary szaleństwa. O zjawisku donkichotyzmu w powieści angielskiej XVIII wieku

6,54 zł

Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość?

red. Jan Mazur, Agata Małyska, Katarzyna Sobstyl

Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość?

9,35 zł

Dynamika współczesnych procesów denudacyjnych w północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej

Wojciech Zgłobicki

Dynamika współczesnych procesów denudacyjnych w północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej

4,67 zł

Homo inquietus - człowiek niespokojny.

red. Jadwiga Mizińska

Homo inquietus - człowiek niespokojny.

11,21 zł

L'Imaginaire de Saint-John Perse

Alicja Koziej

L'Imaginaire de Saint-John Perse

6,54 zł

Le roman comme jeu l'esthetique ludique de Raymond Queneau

Anna Maziarczyk

Le roman comme jeu l'esthetique ludique de Raymond Queneau

6,54 zł

O pomaganiu i psychoterapeutach. Kształtowanie się postaw wobec profesjonalnej pomocy psychologicznej

Piotr Szczukiewicz

O pomaganiu i psychoterapeutach. Kształtowanie się postaw wobec profesjonalnej pomocy psychologicznej

6,54 zł

Oświadczenia procesowe stron w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Zbigniew R. Kmiecik

Oświadczenia procesowe stron w ogólnym postępowaniu administracyjnym

13,08 zł

Poznawcze aspekty interpretacji przysłów

Katarzyna Wiejak

Poznawcze aspekty interpretacji przysłów

6,54 zł

Rozmowy z ziemią.

Joanna Durczak

Rozmowy z ziemią.

9,35 zł

Sfera publiczna. Kondycja - przejawy - przemiany

red. Jan Paweł Hudzik, Wiesława Woźniak

Sfera publiczna. Kondycja - przejawy - przemiany

11,21 zł

Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t. 4. Zjawiska i struktury społeczne w okresie zmian systemowych

red. Agnieszka Kolasa-Nowak, Józef Styk

Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t. 4. Zjawiska i struktury społeczne w okresie zmian systemowych

7,48 zł

Studia Iuridica Lublinensia, t. 9

red. Marek Kuryłowicz

Studia Iuridica Lublinensia, t. 9

8,41 zł

Texts in/of Texts

red. Artur Blaim, Joanna Kokot

Texts in/of Texts

7,48 zł

Theatralia du texte au spectacle. Melanges offerts a Halina Sawecka

red. Maria Falska

Theatralia du texte au spectacle. Melanges offerts a Halina Sawecka

8,41 zł

Transformacja funkcji granic Polski

red. Anna Moraczewska

Transformacja funkcji granic Polski

8,41 zł