Bursy i internaty szkolne w województwie lubelskim w latach 1918-1998

Marzena Okrasa

Bursy i internaty szkolne w województwie lubelskim w latach 1918-1998

31,77 zł

Na drogach i bezdrożach historii psychologii, t. 6

red. Cezary W. Domański, Teresa Rzepa

Na drogach i bezdrożach historii psychologii, t. 6

28,04 zł

Au-delà du réel écritures du surnaturel dans les lettres Belges francophones

Renata Bizek-Tatara

Au-delà du réel écritures du surnaturel dans les lettres Belges francophones

29,90 zł

Recepcja mediów, t. 3: Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym

red. Barbara Boniecka, Anna Granat

Recepcja mediów, t. 3: Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym

29,90 zł

Jakość życia i zabezpieczenie egzystencji z perspektywy geograficznej

Wioletta Kałamucka

Jakość życia i zabezpieczenie egzystencji z perspektywy geograficznej

35,51 zł

Kobiety mityczne w poezji Walerija Briusowa. Dialog z tradycją

Agnieszka Gozdek

Kobiety mityczne w poezji Walerija Briusowa. Dialog z tradycją

29,90 zł

Henryk Raabe 1882-1951. Pierwszy rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

red. Mirosław Szumiło, Janusz Wrona, Zbigniew Zaporowski

Henryk Raabe 1882-1951. Pierwszy rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

33,64 zł

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

red. Wiesław Bondyra, Henryk Gmiterek, Jerzy Ternes

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

84,11 zł

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w  czasach Władysława Jagiełły

Dariusz Wróbel

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły

67,28 zł

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

Aneta Wysocka

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

31,77 zł

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

red. Stanisław Grabias, Jolanta Panasiuk, Tomasz Woźniak

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

74,76 zł

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Feliks Tych

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

84,11 zł

Nowi ludzie

Knud Rasmussen

Nowi ludzie

33,64 zł

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

Konrad Zieliński

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

35,51 zł

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

Wojciech Dziedziak

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

37,38 zł

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

red. Bogumiła Mucha-Leszko

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

42,99 zł

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

Andrzej Pleszczyński

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

35,51 zł

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

Krzysztof Latawiec

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

52,33 zł

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

Ryszard Radzik

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

35,51 zł

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

44,86 zł

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

Ryszard Tokarski

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

33,64 zł

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

Daniel Beauvois

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

65,42 zł

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

Artur Wysocki

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

37,38 zł

Annales UMCS, sec. AI (Informatica), vol. IV

red. Paweł Mikołajczak

Annales UMCS, sec. AI (Informatica), vol. IV

9,35 zł

Antropologia integralna. W kręgu myśli filozoficzno-kulturoznawczej Krzysztofa J. Broziego

red. Andrzej Radomski, Bogumiła Truchlińska

Antropologia integralna. W kręgu myśli filozoficzno-kulturoznawczej Krzysztofa J. Broziego

7,48 zł

Edmond Privat i jego działalność na rzecz Polski w czasie pierwszej wojny światowej

Piotr Bednarz

Edmond Privat i jego działalność na rzecz Polski w czasie pierwszej wojny światowej

7,48 zł

Komunikacja w sytuacji hipnozy

Urszula Mirecka

Komunikacja w sytuacji hipnozy

7,48 zł

Między literaturą a medycyną. Literackie i pozaliterackie działania środowisk medycznych a problemy egzystencjalne człowieka XIX i XX wieku

red. Grzegorz Wallner, Eugenia Łoch

Między literaturą a medycyną. Literackie i pozaliterackie działania środowisk medycznych a problemy egzystencjalne człowieka XIX i XX wieku

5,61 zł

Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych

red. Bartosz Bojarczyk, Tomasz Kapuśniak

Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych

8,41 zł

Problemy techniki dyrygowania w wybranych pieśniach

Lucjan Jaworski

Problemy techniki dyrygowania w wybranych pieśniach

7,48 zł

Przemiany demograficzno-etniczne na obszarze Jugosławii w XX

Piotr Eberhardt

Przemiany demograficzno-etniczne na obszarze Jugosławii w XX

6,54 zł

Res Historica, t. 22

Jan Lewandowski

Res Historica, t. 22

7,48 zł

Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t. 7. Socjologiczne diagnozy współczesnych przemian społecznych. Studia wybranych tendencji

red. Józef Styk

Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t. 7. Socjologiczne diagnozy współczesnych przemian społecznych. Studia wybranych tendencji

8,41 zł

Studia Białorutenistyczne, t. 4

red. Ryszard Radzik, Michał Sajewicz

Studia Białorutenistyczne, t. 4

9,35 zł

Uwarunkowania postaw studentów pedagogiki wobec osób niepełnosprawnych

Anna Bujnowska

Uwarunkowania postaw studentów pedagogiki wobec osób niepełnosprawnych

11,21 zł

W kręgu historii idei, gospodarki i społeczeństwa

red. Józef Duda

W kręgu historii idei, gospodarki i społeczeństwa

9,35 zł

Wykłady i seminarium lubelskie

Agnes Heller

Wykłady i seminarium lubelskie

7,48 zł

Wyzyskiwacze przeciw wywrotowcom. Walka Związku Ziemian w Warszawie ze Związkiem Zawodowym Robotników Rolnych Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1926

Włodzimierz Mich

Wyzyskiwacze przeciw wywrotowcom. Walka Związku Ziemian w Warszawie ze Związkiem Zawodowym Robotników Rolnych Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1926

7,48 zł

Zasługi Jerzego Żuławskiego i jego rodu dla literatury i kul

red. Dariusz Trześniowski, Eugenia Łoch

Zasługi Jerzego Żuławskiego i jego rodu dla literatury i kul

6,54 zł