Diariusz t. 3, 1 stycznia - 31 grudnia 1918

Michał Stanisław Kossakowski

Diariusz t. 3, 1 stycznia - 31 grudnia 1918

35,51 zł

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w  czasach Władysława Jagiełły

Dariusz Wróbel

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły

67,28 zł

Dyskryminacja. Przyczyny - przejawy - sposoby zapobiegania

red. Magdalena Lesińska-Staszczuk, Justyna Wasil

Dyskryminacja. Przyczyny - przejawy - sposoby zapobiegania

28,04 zł

Explorations in the Acoustics of English Sounds

Wiktor Gonet

Explorations in the Acoustics of English Sounds

35,51 zł

Psychologia administracji. Zarys problematyki

Magdalena Budyn-Kulik, Jan Szreniawski

Psychologia administracji. Zarys problematyki

29,90 zł

Konferencja Kościołów Europejskich wobec integracji europejskiej

Dorota Maj

Konferencja Kościołów Europejskich wobec integracji europejskiej

33,64 zł

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 3: Praca

red. Jerzy Bartmiński, Małgorzata Brzozowska, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 3: Praca

50,46 zł

Tradycja dla Współczesności. Ciągłość i Zmiana, t. 9: Tożsamości społeczno-kulturowe - kreacja i komunikacja

red. Małgorzata Dziekanowska, Marta Wójcicka

Tradycja dla Współczesności. Ciągłość i Zmiana, t. 9: Tożsamości społeczno-kulturowe - kreacja i komunikacja

29,90 zł

Współczesne media - media informacyjne, t. 2

red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura

Współczesne media - media informacyjne, t. 2

41,12 zł

Polska krytyka literacka w XIX i XX wieku

red. Monika Gabryś-Sławińska

Polska krytyka literacka w XIX i XX wieku

29,90 zł

W poszukiwaniu kapitału. Praktyczny przewodnik zarządzania finansami firm

Mariusz Kicia, Robert Patterson

W poszukiwaniu kapitału. Praktyczny przewodnik zarządzania finansami firm

41,12 zł

Słownik gwar Lubelszczyzny, t. IV: Sad i ogród warzywny. Budownictwo i przestrzeń podwórza

Halina Pelcowa

Słownik gwar Lubelszczyzny, t. IV: Sad i ogród warzywny. Budownictwo i przestrzeń podwórza

74,76 zł

Filozofia praktyczna. Studia i szkice

Andrzej Niemczuk

Filozofia praktyczna. Studia i szkice

33,64 zł

Rynki pracy państw Unii Europejskiej w okresie kryzysu. Procesy dostosowawcze i działania antykryzysowe

Piotr Maleszyk

Rynki pracy państw Unii Europejskiej w okresie kryzysu. Procesy dostosowawcze i działania antykryzysowe

41,12 zł

Gospodarka województwa wołyńskiego 1921-1939

Artur Czuchryta

Gospodarka województwa wołyńskiego 1921-1939

31,77 zł

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w  czasach Władysława Jagiełły

Dariusz Wróbel

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły

67,28 zł

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

Beata Surmacz

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

39,25 zł

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

Aneta Wysocka

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

31,77 zł

Internet a prawo autorskie

red. Mateusz Chrzanowski, Adrian Niewęgłowski

Internet a prawo autorskie

31,77 zł

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

Aneta Domagała, Urszula Mirecka

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

37,38 zł

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Feliks Tych

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

84,11 zł

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

red. Roman Kwiecień

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

42,99 zł

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

red. Krzysztof Stachyra

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

29,90 zł

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

Andrzej Pleszczyński

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

35,51 zł

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

44,86 zł

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

Ryszard Tokarski

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

37,38 zł

Tam był kiedyś mój dom...

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński

Tam był kiedyś mój dom...

60,74 zł

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

Daniel Beauvois

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

65,42 zł

Współczesny język polski, wydanie 5

red. Jerzy Bartmiński

Współczesny język polski, wydanie 5

44,86 zł

Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego

Róża Ciesielska-Musameh, Barbara Guziuk-Świca, Grażyna Przechodzka

Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego

42,99 zł

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

Artur Wysocki

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

37,38 zł

Annales UMCS,  sec. L (Artes), vol. III/IV

red. Gabriela Rzechowska-Klauza

Annales UMCS, sec. L (Artes), vol. III/IV

6,54 zł

Edmond Privat i jego działalność na rzecz Polski w czasie pierwszej wojny światowej

Piotr Bednarz

Edmond Privat i jego działalność na rzecz Polski w czasie pierwszej wojny światowej

7,48 zł

Geneza, wiek oraz cechy diagnostyczne orsztynu w świetle badań gleb piaszczystych Kotliny Sandomierskiej

Jacek Chodorowski

Geneza, wiek oraz cechy diagnostyczne orsztynu w świetle badań gleb piaszczystych Kotliny Sandomierskiej

11,21 zł

Gleby północno-zachodniej części Ziemi Wedela Jarlsberga na tle środowiska przyrodniczego Spitsbergenu

Zbigniew Klimowicz, Jerzy Melke, Stanisław Uziak

Gleby północno-zachodniej części Ziemi Wedela Jarlsberga na tle środowiska przyrodniczego Spitsbergenu

5,61 zł

Instrukcja wydawnicza dla źródeł epigraficznych

red. Józef Szymański, Barbara Trelińska

Instrukcja wydawnicza dla źródeł epigraficznych

1,87 zł

Media a demokracja

red. Włodzimierz Mich, Lidia Pokrzycka

Media a demokracja

8,41 zł

Oblicza dwudziestego wieku. Szkice historyczno-polityczne

Krzysztof Pomian

Oblicza dwudziestego wieku. Szkice historyczno-polityczne

6,54 zł

Południowa Słowiańszczyzna w literaturze polskiej XIX i XX wieku

red. Monika Gabryś, Krzysztof Stępnik

Południowa Słowiańszczyzna w literaturze polskiej XIX i XX wieku

9,35 zł

Procesy uwagi i hamowania reakcji u dzieci z ADHD z perspektywy rozwojowej neuropsychologii klinicznej

Aneta Rita Borkowska

Procesy uwagi i hamowania reakcji u dzieci z ADHD z perspektywy rozwojowej neuropsychologii klinicznej

18,69 zł

Reading as Interpretation.

Anna Kędra-Kardela

Reading as Interpretation.

9,35 zł

Res Historica, t. 27

red. Henryk Gmiterek

Res Historica, t. 27

13,08 zł

Rosyjska kancelaria akt spraw w urzędach lubelskiej gubernialnej administracji ogólnej w latach 1867-1918

Artur Górak

Rosyjska kancelaria akt spraw w urzędach lubelskiej gubernialnej administracji ogólnej w latach 1867-1918

10,28 zł

Społeczno-kulturowe i rynkowe czynniki kształtowania sytuacji pracy przedsiębiorców

Jagoda Jezior

Społeczno-kulturowe i rynkowe czynniki kształtowania sytuacji pracy przedsiębiorców

14,95 zł

Teksty kultury w szkole

red. Barbara Myrdzik, Leszek Tymiakin

Teksty kultury w szkole

9,35 zł

Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, t. 2

red. Jan Mazur, Małgorzata Rzeszutko-Iwan

Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, t. 2

8,41 zł

Wizje i realia. Studia nad realizacją polskiej myśli polityc

Waldemar Paruch, Krystyna Trembicka

Wizje i realia. Studia nad realizacją polskiej myśli polityc

6,54 zł