Local Government in Selected Central and Eastern European Countries. Experiences, Reforms and Determinants of Development

red. Katarzyna Kuć-Czajkowska, Mariusz Wiktor Sienkiewicz

Local Government in Selected Central and Eastern European Countries. Experiences, Reforms and Determinants of Development

42,99 zł

Między reportażem a literaturą.Twórczość Wojciecha Tochmana

Karolina Szcześniak

Między reportażem a literaturą.Twórczość Wojciecha Tochmana

35,51 zł

Etnolingwistyka 28. Problemy Języka i Kultury

red. Jerzy Bartmiński

Etnolingwistyka 28. Problemy Języka i Kultury

35,51 zł

Od regionu geograficznego do regionu turystycznego. Lubelszczyzna - implikacje historyczne, teoretyczne, naukowo badawcze, edukacyjne

red. Andrzej Świeca, Ewa Skowronek, Teresa Brzezińska-Wójcik

Od regionu geograficznego do regionu turystycznego. Lubelszczyzna - implikacje historyczne, teoretyczne, naukowo badawcze, edukacyjne

29,90 zł

Barwy wyborczej kampanii samorządowej 2014 roku na Lubelszczyźnie

Beata Romiszewska, Małgorzata Adamik-Szysiak, Agnieszka Łukasik-Turecka

Barwy wyborczej kampanii samorządowej 2014 roku na Lubelszczyźnie

29,90 zł

Współczesne media - media informacyjne, t. 1

red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura

Współczesne media - media informacyjne, t. 1

33,64 zł

Radzenie sobie ze stresem społecznie nieprzystosowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Małgorzata Kiedrowska

Radzenie sobie ze stresem społecznie nieprzystosowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych

31,77 zł

Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków

red. Małgorzata Kołacz-Chmiel, Anna Obara-Pawłowska

Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków

31,77 zł

Podmiotowość osób z niepełnosprawnością intelektualną

Agnieszka Pawlak-Kindler

Podmiotowość osób z niepełnosprawnością intelektualną

29,90 zł

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

Ryszard Radzik

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

35,51 zł

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

Andrzej Pleszczyński

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

35,51 zł

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

red. Henryk Gmiterek, Wiesław Bondyra, Jerzy Ternes

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

84,11 zł

Fakty - język - podmiotowość.Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

Aneta Wysocka

Fakty - język - podmiotowość.Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

31,77 zł

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

Roman Kwiecień

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

29,90 zł

Internet a prawo autorskie

red. Adrian Niewęgłowski, Mateusz Chrzanowski

Internet a prawo autorskie

31,77 zł

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Feliks Tych

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

84,11 zł

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

Wojciech Dziedziak

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

37,38 zł

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

red. Roman Kwiecień

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

42,99 zł

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

red. Krzysztof Stachyra

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

29,90 zł

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

red. Bogumiła Mucha-Leszko

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

42,99 zł

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

Andrzej Pleszczyński

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

35,51 zł

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

Krzysztof Latawiec

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

52,33 zł

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

Krzysztof Latawiec, Artur Górak, Jan Kozłowski

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

44,86 zł

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

Ryszard Tokarski

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

33,64 zł

Współczesny język polski, wydanie 5

red. Jerzy Bartmiński

Współczesny język polski, wydanie 5

44,86 zł

Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego

Róża Ciesielska-Musameh, Barbara Guziuk-Świca, Grażyna Przechodzka

Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego

42,99 zł

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

Artur Wysocki

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

37,38 zł

Annales UMCS, sec. A (Mathematica), vol. LIX

red. Stanisław Prus

Annales UMCS, sec. A (Mathematica), vol. LIX

4,67 zł

Annales UMCS, sec. G (Ius), vol. XLVIII

red. Antoni Pieniążek

Annales UMCS, sec. G (Ius), vol. XLVIII

4,67 zł

Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach życia

red. Zofia Palak, Anna Bujnowska, Agnieszka Pawlak

Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach życia

13,08 zł

Filozofia kultury Bogdana Suchodolskiego

Bogumiła Truchlińska

Filozofia kultury Bogdana Suchodolskiego

9,35 zł

Funkcjonowanie systemu rodziny z dzieckiem przewlekle chorym dermatologicznie

Wioletta Tuszyńska-Bogucka

Funkcjonowanie systemu rodziny z dzieckiem przewlekle chorym dermatologicznie

10,28 zł

Geografia Polski. W kraju ojców

Krystyna Harasimiuk, Jolanta Rodzoś

Geografia Polski. W kraju ojców

7,48 zł

Klucze do Żeromskiego

red. Krzysztof Stępnik

Klucze do Żeromskiego

6,54 zł

Komunikowanie i komunikacja w dwudziestoleciu międzywojennym

red. Krzysztof Stępnik, Maciej Rajewski

Komunikowanie i komunikacja w dwudziestoleciu międzywojennym

11,21 zł

Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. 28

red. Janusz Kirenko

Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. 28

7,48 zł

Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach lubelskich z doby panowania Władysława IV i Jana Kazimierza Wazów 1633-1669

red. Henryk Gmiterek

Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach lubelskich z doby panowania Władysława IV i Jana Kazimierza Wazów 1633-1669

8,41 zł

Mrożek a la russe. Teatralna recepcja dramaturgii Sławomira Mrożka w rosyjskim kręgu językowo-kulturowym

Irina Lappo

Mrożek a la russe. Teatralna recepcja dramaturgii Sławomira Mrożka w rosyjskim kręgu językowo-kulturowym

7,48 zł

Nauczanie języka rosyjskiego studentów filologii rosyjskiej, cz. 2

red. Halina Rycyk-Sztajdel, Swietłana Szaszkowa

Nauczanie języka rosyjskiego studentów filologii rosyjskiej, cz. 2

7,48 zł

Rosyjska kancelaria akt spraw w urzędach lubelskiej gubernialnej administracji ogólnej w latach 1867-1918

Artur Górak

Rosyjska kancelaria akt spraw w urzędach lubelskiej gubernialnej administracji ogólnej w latach 1867-1918

10,28 zł

Skrypt do ćwiczeń z biofizyki dla studentów biologii i biotechnologii UMCS w Lublinie

red. Kazimierz Trębacz

Skrypt do ćwiczeń z biofizyki dla studentów biologii i biotechnologii UMCS w Lublinie

7,48 zł

Wizje i realia. Studia nad realizacją polskiej myśli polityc

Krystyna Trembicka, Waldemar Paruch

Wizje i realia. Studia nad realizacją polskiej myśli polityc

6,54 zł

Zjazdy i konferencje konsulów polskich w USA i Kanadzie. Protokoły i referaty 1920-1938

red. Tadeusz Radzik, Edward Kołodziej

Zjazdy i konferencje konsulów polskich w USA i Kanadzie. Protokoły i referaty 1920-1938

12,15 zł