Procesy medykalizacji we współczesnym społeczeństwie

red. Michał Nowakowski, Włodzimierz Piątkowski

Procesy medykalizacji we współczesnym społeczeństwie

37,38 zł

Dzieje Opatów Moyenmoutier. Święci i relikwie w narracji o historii klasztoru

Michał Tomaszek

Dzieje Opatów Moyenmoutier. Święci i relikwie w narracji o historii klasztoru

33,64 zł

Generalizacja map statystycznych

Paweł Cebrykow

Generalizacja map statystycznych

28,04 zł

Przemoc w świecie starożytnym. Źródła - struktura - interpretacje

red. Dariusz Słapek, Ireneusz Łuć

Przemoc w świecie starożytnym. Źródła - struktura - interpretacje

39,25 zł

Współczesne media - gatunki w mediach, t. 1: Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak

red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura

Współczesne media - gatunki w mediach, t. 1: Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak

44,86 zł

Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, vol. 4/2016

red. Katarzyna Krzywicka

Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, vol. 4/2016

31,77 zł

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

red. Wiesław Bondyra, Henryk Gmiterek, Jerzy Ternes

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

84,11 zł

Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z histori wizualnej

Piotr Witek

Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z histori wizualnej

59,81 zł

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

Beata Surmacz

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

39,25 zł

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

Aneta Wysocka

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

31,77 zł

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

Roman Kwiecień

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

29,90 zł

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

Aneta Domagała, Urszula Mirecka

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

37,38 zł

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

red. Stanisław Grabias, Jolanta Panasiuk, Tomasz Woźniak

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

74,76 zł

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Feliks Tych

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

84,11 zł

Nowi ludzie

Knud Rasmussen

Nowi ludzie

33,64 zł

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

Konrad Zieliński

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

35,51 zł

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

red. Roman Kwiecień

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

42,99 zł

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

Krzysztof Latawiec

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

52,33 zł

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

Ryszard Radzik

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

35,51 zł

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

44,86 zł

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

Ryszard Tokarski

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

33,64 zł

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

Daniel Beauvois

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

65,42 zł

Annales UMCS, sec. G (Ius), vol. XLVIII

red. Antoni Pieniążek

Annales UMCS, sec. G (Ius), vol. XLVIII

4,67 zł

Barbarzyńcy, klasycyści? Strategie wierszowe w najnowszej poezji

Anna Tryksza

Barbarzyńcy, klasycyści? Strategie wierszowe w najnowszej poezji

6,54 zł

Dear Neighbours. Poland and the Eastern Dimension of the European Union

red. Jan Hunin

Dear Neighbours. Poland and the Eastern Dimension of the European Union

4,67 zł

Folia Bibliologica, XLVIII/XLIX, 2006/2007

red. Maria Juda, Bogusław Kasperek

Folia Bibliologica, XLVIII/XLIX, 2006/2007

5,61 zł

Geografia Polski. W kraju ojców

Krystyna Harasimiuk, Jolanta Rodzoś

Geografia Polski. W kraju ojców

7,48 zł

Kompromis czy konfrontacja?

red. Mariusz Korzeniowski, Krzysztof Latawiec, Dariusz Tarasiuk

Kompromis czy konfrontacja?

13,08 zł

Pogranicze Polska - Ukraina. Rocznik Naukowy, t. 1.

red. Wiesław A. Kamiński, Walerij Skotnij

Pogranicze Polska - Ukraina. Rocznik Naukowy, t. 1.

8,41 zł

Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej

Maria Marczewska-Rytko

Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej

6,54 zł

Polska młodzież w Austrii w XIX i XX wieku. Migracje, edukacja, stowarzyszenia

Ewa Nowak

Polska młodzież w Austrii w XIX i XX wieku. Migracje, edukacja, stowarzyszenia

7,48 zł

Pozwól mi wrócić. Wiersze Rosja 1940 - Palestyna 1943

Jadwiga Czechowiczówna

Pozwól mi wrócić. Wiersze Rosja 1940 - Palestyna 1943

1,87 zł

Prawne aspekty publicznego finansowania partii politycznych w Polsce i na poziomie europejskim

Andrzej Gorgol

Prawne aspekty publicznego finansowania partii politycznych w Polsce i na poziomie europejskim

11,21 zł

Res Historica, t. 21

red. Henryk Gmiterek

Res Historica, t. 21

6,54 zł

Słowa i metody

Alina Kochańczyk, Andrzej Niewiadomski, Bogusław Wróblewski

Słowa i metody

26,17 zł

Studia Archiwalne, t. 1

red. Anna Chursan, Piotr Dymmel, Stanisław Olczak

Studia Archiwalne, t. 1

7,48 zł

The Faces of Globalisation

red. Marek Pietraś

The Faces of Globalisation

9,35 zł

Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych

Agnieszka Kolasa-Nowak

Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych

9,35 zł