Outsiderzy, mistyfikatorzy, eskapiści w sztuce XX wieku. Studium postaw twórczych

Małgorzata Stępnik

Outsiderzy, mistyfikatorzy, eskapiści w sztuce XX wieku. Studium postaw twórczych

37,38 zł

Annales UMCS, sec. G (Ius), vol. LXIII, 1

red. Lech Dubel

Annales UMCS, sec. G (Ius), vol. LXIII, 1

29,90 zł

Annales UMCS, sec. H (Oeconomia), vol. L, 3

red. Jerzy Węcławski

Annales UMCS, sec. H (Oeconomia), vol. L, 3

29,90 zł

System stoku zmywowego i jego modelowanie statystyczne - na przykładzie Wyżyn Lubelsko-Wołyńskich

Grzegorz Janicki

System stoku zmywowego i jego modelowanie statystyczne - na przykładzie Wyżyn Lubelsko-Wołyńskich

35,51 zł

Śladami pisarza. Józef Łobodowski w Polsce i Hiszpanii

red. Grzegorz Bąk, Ludmiła Siryk, Ewa Łoś

Śladami pisarza. Józef Łobodowski w Polsce i Hiszpanii

37,38 zł

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

red. Wiesław Bondyra, Henryk Gmiterek, Jerzy Ternes

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

84,11 zł

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

Beata Surmacz

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

39,25 zł

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

Aneta Wysocka

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

31,77 zł

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

Roman Kwiecień

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

29,90 zł

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

red. Stanisław Grabias, Jolanta Panasiuk, Tomasz Woźniak

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

74,76 zł

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

Wojciech Dziedziak

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

37,38 zł

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

red. Roman Kwiecień

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

42,99 zł

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

red. Krzysztof Stachyra

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

29,90 zł

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

red. Bogumiła Mucha-Leszko

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

42,99 zł

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

Andrzej Pleszczyński

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

35,51 zł

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

Krzysztof Latawiec

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

52,33 zł

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

Ryszard Radzik

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

35,51 zł

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

44,86 zł

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

Daniel Beauvois

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

65,42 zł

Współczesny język polski, wydanie 5

red. Jerzy Bartmiński

Współczesny język polski, wydanie 5

44,86 zł

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

Artur Wysocki

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

37,38 zł

Annales UMCS, sec. G (Ius), vol. LII/LIII, 2005/2006

red. Romuald Kmiecik

Annales UMCS, sec. G (Ius), vol. LII/LIII, 2005/2006

7,48 zł

Funkcjonowanie systemu rodziny z dzieckiem przewlekle chorym dermatologicznie

Wioletta Tuszyńska-Bogucka

Funkcjonowanie systemu rodziny z dzieckiem przewlekle chorym dermatologicznie

10,28 zł

Geochemiczny zapis działalności człowieka w osadach stokowych i rzecznych

Wojciech Zgłobicki

Geochemiczny zapis działalności człowieka w osadach stokowych i rzecznych

7,48 zł

Gerhard Ertl. Doktor honoris causa UMCS

Gerhard Ertl. Doktor honoris causa UMCS

7,48 zł

Inwentarze książek lubelskich introligatorów z pierwszej połowy XVII wieku

Elżbieta Torój

Inwentarze książek lubelskich introligatorów z pierwszej połowy XVII wieku

5,61 zł

Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach lubelskich z doby panowania Władysława IV i Jana Kazimierza Wazów 1633-1669

red. Henryk Gmiterek

Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach lubelskich z doby panowania Władysława IV i Jana Kazimierza Wazów 1633-1669

8,41 zł

Międzynarodowe stosunki polityczne. Uwaga końcówka nakładu książki mają wytarte okładki

red. Marek Pietraś

Międzynarodowe stosunki polityczne. Uwaga końcówka nakładu książki mają wytarte okładki

13,08 zł

Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989-2001

Czesław Maj, Ewa Maj

Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989-2001

9,35 zł

Nauka, technika, społeczeństwo. Wyzwania i perspektywy w zakresie kształcenia przyrodniczego

red. Maria Pedryc-Wrona

Nauka, technika, społeczeństwo. Wyzwania i perspektywy w zakresie kształcenia przyrodniczego

6,54 zł

Peregrynacje do źródeł, cz. II. Lubelszczyzna w biografii i twórczości pisarzy XIX i XX wieku.

red. Janina Szcześniak, Dariusz Trześniowski

Peregrynacje do źródeł, cz. II. Lubelszczyzna w biografii i twórczości pisarzy XIX i XX wieku.

9,35 zł

Postawa twórcza a percepcja ekspresji emocjonalnej w muzyce

Beata Tęcza

Postawa twórcza a percepcja ekspresji emocjonalnej w muzyce

6,54 zł

Problemy doświadczania i istnienia wartości.

Zofia Majewska

Problemy doświadczania i istnienia wartości.

7,48 zł

Rozmowy z ziemią.

Joanna Durczak

Rozmowy z ziemią.

9,35 zł

Wizerunek kandydatów na urząd prezydenta a osobowość ich wyborców

Marcin Stencel

Wizerunek kandydatów na urząd prezydenta a osobowość ich wyborców

7,48 zł

Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 6. Części mowy

red. Jerzy Bartmiński, Marta Nowosad-Bakalarczyk

Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 6. Części mowy

9,35 zł

Za Złotą Bramą

Mariusz Korzeniowski

Za Złotą Bramą

22,43 zł