25 lat samorządu terytorialnego w Polsce - bilans doświadczeń

red. Stanisław Michałowski, Monika Sidor, Justyna Wasil

25 lat samorządu terytorialnego w Polsce - bilans doświadczeń

50,46 zł

Tabu w procesie globalizacji kultury

red. Agata Małyska, Katarzyna Sobstyl

Tabu w procesie globalizacji kultury

31,77 zł

Bojownice czy wariatki? Obraz sufrażystek angielskich w prasie polskiej (1911-1914)

Elżbieta Pawlak-Hejno

Bojownice czy wariatki? Obraz sufrażystek angielskich w prasie polskiej (1911-1914)

33,64 zł

Konwencja i kreacja w tekstach kultury

red. Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec

Konwencja i kreacja w tekstach kultury

33,64 zł

Konwencja i kreacja w języku, literaturze i narracji historycznej

red. Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec

Konwencja i kreacja w języku, literaturze i narracji historycznej

35,51 zł

Podmiotowe uwarunkowania budżetu czasu wolnego osób migrujących zarobkowo i sposobów jego spędzania

Marcin Cabak

Podmiotowe uwarunkowania budżetu czasu wolnego osób migrujących zarobkowo i sposobów jego spędzania

31,77 zł

Kapitał innowacyjny przedsiębiorstwa. Akumulacja i wykorzystanie

Arkadiusz Kijek

Kapitał innowacyjny przedsiębiorstwa. Akumulacja i wykorzystanie

37,38 zł

Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki

Grzegorz Żuk

Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki

35,51 zł

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

red. Wiesław Bondyra, Henryk Gmiterek, Jerzy Ternes

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

84,11 zł

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w  czasach Władysława Jagiełły

Dariusz Wróbel

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły

67,28 zł

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

Beata Surmacz

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

39,25 zł

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

Roman Kwiecień

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

29,90 zł

Internet a prawo autorskie

red. Mateusz Chrzanowski, Adrian Niewęgłowski

Internet a prawo autorskie

31,77 zł

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

red. Stanisław Grabias, Jolanta Panasiuk, Tomasz Woźniak

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

74,76 zł

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

red. Roman Kwiecień

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

42,99 zł

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

red. Krzysztof Stachyra

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

29,90 zł

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

red. Bogumiła Mucha-Leszko

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

42,99 zł

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

Andrzej Pleszczyński

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

35,51 zł

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

Krzysztof Latawiec

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

52,33 zł

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

44,86 zł

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

Ryszard Tokarski

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

33,64 zł

Tam był kiedyś mój dom...

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński

Tam był kiedyś mój dom...

60,74 zł

Współczesny język polski, wydanie 5

red. Jerzy Bartmiński

Współczesny język polski, wydanie 5

44,86 zł

Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego

Róża Ciesielska-Musameh, Barbara Guziuk-Świca, Grażyna Przechodzka

Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego

42,99 zł

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXII

red. Maria Łanczont

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXII

8,41 zł

Annales UMCS, sec. K (Politologia), vol. XIV

red. Alicja Wójcik

Annales UMCS, sec. K (Politologia), vol. XIV

8,41 zł

Etnolingwistyka 19. Problemy Języka i Kultury

red. Jerzy Bartmiński

Etnolingwistyka 19. Problemy Języka i Kultury

10,28 zł

Język polski. Współczesność. Historia, t. 3

red. Henryk Duda, Władysława Książek-Bryłowa

Język polski. Współczesność. Historia, t. 3

5,61 zł

Media a demokracja

red. Włodzimierz Mich, Lidia Pokrzycka

Media a demokracja

8,41 zł

O pomaganiu i psychoterapeutach. Kształtowanie się postaw wobec profesjonalnej pomocy psychologicznej

Piotr Szczukiewicz

O pomaganiu i psychoterapeutach. Kształtowanie się postaw wobec profesjonalnej pomocy psychologicznej

6,54 zł

Opowiadania, t. 1

Zygmunt Niedźwiecki

Opowiadania, t. 1

13,08 zł

Poezje wybrane 1972-2002

Desmond Egan

Poezje wybrane 1972-2002

9,35 zł

Postawa twórcza a percepcja ekspresji emocjonalnej w muzyce

Beata Tęcza

Postawa twórcza a percepcja ekspresji emocjonalnej w muzyce

6,54 zł

Satyr na twarz Rzeczypospolitej w roku 1640

Samuel Twardowski

Satyr na twarz Rzeczypospolitej w roku 1640

4,67 zł

Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku

red. Waldemar Paruch, Krystyna Trembicka

Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku

11,21 zł

Teksty kultury w szkole

red. Barbara Myrdzik, Leszek Tymiakin

Teksty kultury w szkole

9,35 zł

Uczniowie niewidomi i słabowidzący w szkołach ogólnodostępnych

Zofia Palak

Uczniowie niewidomi i słabowidzący w szkołach ogólnodostępnych

4,67 zł

Wyzyskiwacze przeciw wywrotowcom. Walka Związku Ziemian w Warszawie ze Związkiem Zawodowym Robotników Rolnych Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1926

Włodzimierz Mich

Wyzyskiwacze przeciw wywrotowcom. Walka Związku Ziemian w Warszawie ze Związkiem Zawodowym Robotników Rolnych Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1926

7,48 zł

Zeszyty Historyczne.Zeszyt pierwszy

Zeszyty Historyczne.Zeszyt pierwszy

6,54 zł

Zjazdy i konferencje konsulów polskich w USA i Kanadzie. Protokoły i referaty 1920-1938

red. Edward Kołodziej, Tadeusz Radzik

Zjazdy i konferencje konsulów polskich w USA i Kanadzie. Protokoły i referaty 1920-1938

12,15 zł