O Nas

Wydawnictwo UMCS drukuje rocznie około 160 tytułów. Tematyka naszych publikacji jest bardzo rozległa i różnorodna, odpowiada bowiem dziedzinom naukowym reprezentowanym przez pracowników jedenastu wydziałów oraz jednostek pozawydziałowych Uniwersytetu. Wśród wydawnictw przeważają monografie. Ponadto wydajemy prace zbiorowe, informatory, materiały pokonferencyjne i podręczniki, często polecane w innych ośrodkach akademickich.

Wszystkie książki wydawane w naszej oficynie odznaczają się staranną oprawą graficzną i były wielokrotnie nagradzane bądź wyróżniane.