Nowości

Filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej

Andrzej Łukasik

Filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej

29,90 zł

Kultura w świecie luster. Jeszcze o niepowtarzalności i multiplikacjach w sztuce XX i XXI wieku

red. Aleksandra Chomiuk, Ewa Pogonowska

Kultura w świecie luster. Jeszcze o niepowtarzalności i multiplikacjach w sztuce XX i XXI wieku

29,90 zł

Czytelnicy - zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej

red. Anna Dymmel, Sebastian Dawid Kotuła

Czytelnicy - zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej

35,51 zł

Estudio contrastivo de las expresiones temporales de base nominal en español, francés y polaco

Beata Brzozowska-Zburzyńska

Estudio contrastivo de las expresiones temporales de base nominal en español, francés y polaco

33,64 zł

Poczucie obciążenia pracą pedagogów funkcjonujących w zawodach pomocowych. Studium empiryczne

Joanna Wierzejska

Poczucie obciążenia pracą pedagogów funkcjonujących w zawodach pomocowych. Studium empiryczne

31,77 zł

Współczesne media - gatunki w mediach, t. 2: Gatunki w mediach elektronicznych

red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura

Współczesne media - gatunki w mediach, t. 2: Gatunki w mediach elektronicznych

44,86 zł

Annales UMCS, sec. J (Pedagogia-Psychologia), vol. XXX, 1

red. Anna Tychmanowicz

Annales UMCS, sec. J (Pedagogia-Psychologia), vol. XXX, 1

29,90 zł

Annales UMCS, sec. I (Philosophia-Sociologia), vol. XLI, 2

red. Agnieszka Kolasa-Nowak

Annales UMCS, sec. I (Philosophia-Sociologia), vol. XLI, 2

29,90 zł

Annales UMCS, sec. F (Historia), vol. LXXI

red. Joanna Aleksandra Sobiesiak

Annales UMCS, sec. F (Historia), vol. LXXI

31,77 zł

Annales UMCS, sec. H (Oeconomia), vol. LI, 2

red. Jerzy Węcławski

Annales UMCS, sec. H (Oeconomia), vol. LI, 2

33,64 zł