Okładka: Rzeczy drobne i zabawne - Piotr Choynowski

Rzeczy drobne i zabawne - Piotr Choynowski

poniedziałek, 18 listopada 2019

Redakcja naukowa: Monika Gabryś-Sławińska, Aleksander Wójtowicz

Opracowała: Agnieszka Stańczak

Istotny jest walor ponadczasowy większości tekstów Choynowskiego, które, niezależnie od minionych lat, poruszają wciąż aktualne problemy. Dlatego słuszna wydaje się ponowna publikacja książki, zwłaszcza iż edycja z roku 1964, okrojona przez cenzurę i dostosowana do postulatów literatury zaangażowanej zgodnie z rozumieniem ówczesnych władz, została opublikowana niejako wbrew koncepcjom samego autora, który w wydaniu z 1930 wyraźnie przeredagował swoją książkę, tak aby zerwać z kontekstem epoki i uczynić z niej pozycję uniwersalną. […] Dodatkową zaletą recenzowanej publikacji jest polszczyzna, którą się Choynowski posługuje, a dziś, w czasach licznych zabiegów zmierzających do uproszczenia języka polskiego, Rzeczy drobne i zabawne są godne przypomnienia właśnie ze względu na walory dydaktyczne i estetyczne – omawianą książkę i zawarte w niej teksty świetnie się po prostu czyta.

Z recenzji dr. hab. Marka Kochanowskiego, prof. UwB