Okładka: Myśl polityczna – Demokracja – Wolność | red. Eleonora Kirwiel, Ewa Maj, Ewelina Podgajna, Marcin Wichmanowski

Myśl polityczna – Demokracja – Wolność | red. Eleonora Kirwiel, Ewa Maj, Ewelina Podgajna, Marcin Wichmanowski

wtorek, 10 września 2019

Niniejsza monografia zbiorowa ma charakter niezwykle wartościowy – zarówno pod względem badawczym, jak i poznawczym. Dodatkowo jest doskonałą formą oddania szacunku wybitnej osobowości naukowej Profesora Jana Jachymka. Tom składa się w przeważającej mierze z tekstów autorytetów z dyscyplin takich jak politologia, historia i prawo. Ogromne doświadczenie i bogaty dorobek naukowy autorów przełożyły się na wysoką wartość metodologiczną ich opracowań. Uważam, że mogą stanowić wzór dla adeptów wspomnianych dyscyplin naukowych. Na wysokości zadania stanęli także redaktorzy naukowi Księgi, którzy słusznie przyjęli strukturę problemową i prezentowane teksty podzielili na dwie części. Dzieło jest zatem doniosłym studium myśli politycznej XX i początków XXI wieku.

Z recenzji dr. hab. Jana Waskana, prof. UKW