Okładka: Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Implikacje nowych projektów infrastruktury gazociągowej w Europie - Justyna Misiągiewicz

Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Implikacje nowych projektów infrastruktury gazociągowej w Europie - Justyna Misiągiewicz

piątek, 6 września 2019

Monografia wnosi nowatorski wkład w rozumienie kwestii bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej oraz implikacji nowych projektów infrastruktury gazociągowej w Europie. Wkład ten odnosi się tak do sfery poznawczej, jak i utylitarnej. Jego zakres wskazuje na użyteczność sformułowanych wniosków w zakresie teorii, dydaktyki oraz praktyki. Na wysoką ocenę monografii wpływa również jej użyteczność dydaktyczna zwłaszcza dla kierunków bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz administracja. Publikacja charakteryzuje się naukowym podejściem do prezentowanych rozważań. Czytelnicy pracy mają możliwość poszerzenia własnego zasobu wiedzy na ten temat.

Z recenzji dr. hab. Ivana Pankevycha, prof. UZ