Okładka: Tranzycja byłych wojskowych na rynek pracy a ich zasoby osobiste - Ryszard Bera

Tranzycja byłych wojskowych na rynek pracy a ich zasoby osobiste - Ryszard Bera

poniedziałek, 2 września 2019

Monografia jest opracowaniem oryginalnym, mającym charakter nowatorskich badań empirycznych dotyczących przejścia byłych wojskowych na rynek pracy po zakończeniu służby wojskowej. Tym samym wnosi wiele wartościowych elementów do dotychczasowej wiedzy związanej z możliwościami konstruowania własnej przyszłości i ścieżki „drugiej kariery” zawodowej przez byłych żołnierzy w środowisku cywilnym, a także posiadanego przez nich potencjału tranzycyjnego stanowiącego istotny czynnik warunkujący powodzenie w realizacji tych planów. Biorąc pod uwagę bogactwo treści, pogłębione analizy i ukazane zależności między badanymi zmiennymi, stanowi cenne źródło wiedzy zarówno dla środowiska wojskowego, a zwłaszcza osób kreujących politykę kadrową w wojsku, organizatorów pomocy rekonwersyjnej, jak i dla doradców zawodowych oraz analityków rynku pracy w środowisku cywilnym.

Z recenzji prof. dr. hab. Kazimierza Żegnałka


Autor jako reprezentant nauk społecznych skupił się na pozaekonomicznych uwarunkowaniach tranzycji byłych wojskowych na rynek pracy, w szczególności na ich zasobach osobistych i ich znaczeniu w procesach przejścia. Dotychczas tematyka rekonwersji i tranzycji byłych żołnierzy zawodowych na rynek pracy nie była podejmowana w opracowaniach monograficznych, więc praca jest nowatorska.

Z recenzji prof. dr. hab. Zdzisława Wołka