Okładka: Konstrukcja normatywna „dobro dziecka" i jej sądowe stosowanie | Katarzyna Hanas

Konstrukcja normatywna „dobro dziecka" i jej sądowe stosowanie | Katarzyna Hanas

piątek, 19 listopada 2021

„Dobro dziecka” i ciągle ponawiane dookreślanie tej konstrukcji normatywnej, zwłaszcza w procesie sądowego stosowania prawa, ma współcześnie szczególne znaczenie. Mimo zmian prawnych, waloryzujących ochronę praw dziecka, należy podkreślić, że dynamika społeczna, zmiany zachodzące w szeroko rozumianym środowisku, w którym funkcjonuje dziecko, niekiedy zaskakujące, głębokie, jak np. te, które wywołała pandemia covid-19, wyraźnie wskazują, jak ważną kategorią jest „dobro dziecka” i jego pogłębione rozumienie. Z tego względu wybór tematu pracy należy uznać za ważny, interesujący z punktu widzenia naukowej analizy, którego podjęcie ma znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej. W tym obszarze każda próba refleksji naukowej jest bardzo cenna, zwłaszcza jeśli refleksja ta jest poparta rzetelnymi badaniami i prowadzona na wysokim poziomie naukowym.

prof. dr hab. Tadeusz Biernat
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego