Okładka: Retoryka „okołokoronawirusowa". Szkice językowo-kulturowe | Władysława Bryła, Agnieszka Bryła-Cruz

Retoryka „okołokoronawirusowa". Szkice językowo-kulturowe | Władysława Bryła, Agnieszka Bryła-Cruz

piątek, 19 listopada 2021

Monografia jest pierwszą, opartą na solidnej podstawie materiałowej językoznawczo-kulturową analizą praktyk dyskursywnych stosowanych w przekazie medialnym dotyczącym pandemii wywołanej koronawirusem w Polsce. Ze względu na swoje niewątpliwe walory dokumentacyjne stanowić ona będzie pozycję o wartości ponadczasowej. Wieloaspektowość poruszanej problematyki sprawia, że książka może spotkać się z zainteresowaniem językoznawców, medioznawców, teoretyków komunikacji społecznej, kulturoznawców, antropologów, historyków, literaturoznawców, teolingwistów, teologów, religioznawców.

Z recenzji prof. dr. hab. Tomasza Lisowskiego, UAM