Okładka: Skuteczność socjoterapii w resocjalizacji penitencjarnej | Katarzyna Korona

Skuteczność socjoterapii w resocjalizacji penitencjarnej | Katarzyna Korona

środa, 17 listopada 2021

Publikacja uwzględnia nowatorskie podejście do problemu skuteczności procesu resocjalizacji. Prezentując rozwiązania w zakresie oddziaływań socjoterapeutycznych, Autorka – w oparciu o uzyskane wyniki przeprowadzonych badań – wskazuje na liczne czynniki psychospołeczne oraz czynności terapeutyczne, które mają istotne znaczenie w podnoszeniu skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych organizowanych w instytucji izolacyjnej. W monografii opisano wyniki badań z udziałem grupy skazanych długoterminowych, za zabójstwo. Uczestniczyli oni w autorskim programie socjoterapeutycznym, stanowiącym nową propozycję na gruncie pedagogiki resocjalizacyjnej.

Z recenzji dr hab. Anny Fidelus, prof. UKSW