Okładka: Polityki bezpieczeństwa energetycznego w regionie kaspijskim | Justyna Misiągiewicz

Polityki bezpieczeństwa energetycznego w regionie kaspijskim | Justyna Misiągiewicz

środa, 17 listopada 2021

Publikacja Polityki bezpieczeństwa energetycznego w regionie kaspijskim jest niezwykle oryginalną, wręcz unikalną pozycją na polskim rynku wydawniczym. Pogłębiona analiza badawcza, połączona z niezwykłą wręcz szczegółowością, a przy tym spójnością wywodu, powoduje, że powinna ona być obowiązkową lekturą dla osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa energetycznego oraz regionu kaspijskiego. Wnikliwa, kompleksowa analiza badawcza priorytetów polityk bezpieczeństwa energetycznego państw regionu kaspijskiego oraz identyfikacja celów politycznych największych światowych mocarstw zaangażowanych w regionie potwierdza strategiczne znaczenie tego obszaru. Surowce energetyczne odgrywają kluczową rolę w tej rywalizacji, zaś inwestycje w złoża oraz rozbudowę infrastruktury energetycznej są instrumentem prowadzącym do osiągania strategicznych celów. Niniejsza praca jest niezwykle cennym źródłem wiedzy i pozwala lepiej zrozumieć sytuację w obszarze polityk bezpieczeństwa energetycznego w regionie kaspijskim.

Z recenzji