Okładka: Psyche w mediosferze. Geneza i współczesność psychologii mediów | Joanna Pluta

Psyche w mediosferze. Geneza i współczesność psychologii mediów | Joanna Pluta

poniedziałek, 15 listopada 2021

„Walorem zasadniczym książki jest to, że podjęto w niej ważną i interesującą próbę przedstawienia historii i psychologii rozwoju mediów w Polsce. W literaturze z tego zakresu ta praca stanowi dobry wyjątek, ponieważ podejmuje się w niej problematykę relatywnie nową i niepodejmowaną dotąd w systematycznej formie w naszym piśmiennictwie. [...]
Autorka książki jasno określa zakres przedstawionej w niej analizy mediów w kontekście polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu. W tym właśnie zakresie książka, bez wątpienia, stanowi dobrą próbę uporządkowania tego, nagromadzonego, obszernego już zakresu wiedzy.”

Fragment recenzji Prof. dr. hab. Czesława Nosala