Okładka: Think tanki w Europie Środkowej i Wschodniej | Wojciech Ziętara

Think tanki w Europie Środkowej i Wschodniej | Wojciech Ziętara

środa, 10 listopada 2021

Historia powstania i rozwoju think tanków sięga przełomu XIX i XX wieku, jednak ich znaczący rozwój ilościowy nastąpił w drugiej połowie XX wieku. Współcześnie najwięcej organizacji doradczych na świecie funkcjonuje w USA, które posiadają wyjątkowy potencjał organizacyjny i uczestniczą w kreowaniu agendy debaty publicznej. W Europie Środkowej i Wschodniej think tanki zaczęły się rozwijać dopiero w latach 90. XX wieku. W okresie ponad trzydziestu lat powstał system z wyróżniającymi się organizacjami doradczymi, jednak wciąż o małym wpływie na procesy decyzyjne w polityce.
W niniejszej monografii przedstawiono aktualny stan badań nad think tankami, w tym autorskie refleksje w zakresie definiowania, klasyfikacji oraz funkcji organizacji doradczych. Ponadto dokonano analizy ilościowej think tanków w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 2008–2018 oraz przybliżono najbardziej wpływowe think tanki w regionie. Publikacja stanowi kontynuację badań prowadzonych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zapoczątkowanych w 2010 roku.

Od Autora