Okładka: Retoryka polskiej powieści kryminalnej po roku 1989. Preliminaria | Mirosław Ryszkiewicz

Retoryka polskiej powieści kryminalnej po roku 1989. Preliminaria | Mirosław Ryszkiewicz

piątek, 11 czerwca 2021

Książka Mirosława Ryszkiewicza Retoryka polskiej powieści kryminalnej po roku 1989. Preliminaria stanowi cenny rekonesans wybranych, emblematycznych polskich utworów kryminalnych, analizowanych przy użyciu narzędzi retorycznych. Na samym początku należy podkreślić, że książka jest bardzo cenna poznawczo i pomaga zapełniać białe plamy w badaniu tego gatunku literackiego.
Autor książki – jako teoretyk literatury – sprawnie łączy metody klasycznej retoryki z retoryką czasów współczesnych, umiejętnie manewrując między retoryką, teorią i socjologią literatury, zahaczając także o problematykę literatury o tematyce genderowej, tj. o powieść kryminalną z wątkami gejowskimi. Bezbłędnie są rozpoznawane i wyodrębniane przez Autora różne kategorie estetyczne, często pozostające ze sobą w binarnej opozycji (oryginalność – kicz, tragizm – komizm).
Całość poświadcza oryginalność naukowego spojrzenia Autora na literaturę i dowodzi konsekwentnego budowania autorskiej koncepcji odbioru dzieła literackiego, w tym konkretnym przypadku – polskiej powieści kryminalnej. Książka uwierzytelnia także pożyteczność teorii w interpretacji literatury współczesnej i rzuca nowe światło na rolę retoryki jako nowoczesnej metody w analizie utworów literackich.

Z recenzji CSc dra hab. László Kálmána Nagya, prof. UJ

 

Przeczytaj fragment