Okładka: Wartość pracy w percepcji młodzież stojacej u progu kariery zawodowej - Danuta Wosik-Kawala, Ewa Sarzyńska-Mazurek

Wartość pracy w percepcji młodzież stojacej u progu kariery zawodowej - Danuta Wosik-Kawala, Ewa Sarzyńska-Mazurek

środa, 20 grudnia 2017

Niniejsza publikacja stanowi próbę połączenia teorii i praktyki, dotyczących zagadnienia pracy i jej wartości w percepcji adolescentów. Dotychczasowa literatura polska poświęcona tej problematyce nie często eksponuje to zagadnienie, a przecież wyzwania edukacyjno-zawodowe stojące przed młodymi ludźmi to zagadnienie niezwykle ważne zarówno z perspektywy samych zainteresowanych, jak i społeczeństwa, zwłaszcza w przyszłościowej perspektywie. Dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na możliwości pomocy młodym osobom w zakresie ukazania im możliwości edukacyjnych i zawodowych, a także w zakresie kształtowania ich kompetencji społecznych i tworzenia obrazu siebie, tak aby dokonywali wyborów zawodowych z pełną świadomością i zgodnie ze swoimi możliwościami i aspiracjami.

Przeczytaj fragment