Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939

Waldemar Kozyra

28,04 zł

Cena detaliczna: 31,50 zł
Dostępność: dostępny
Wysyłka: 2-3 dni
  1. ISBN: 978-83-227-3010-2
  2. Objętość: 680 stron
  3. Format:
  4. Rodzaj oprawy:
  5. Rok wydania: 2009

Publikacja ta traktuje o polityce administracyjnej ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939, ukazanej zarówno od strony koncepcyjnej, jak też form i metod realizacji. Szczególną uwagę zwrócono na wykonywanie tej polityki przez szefów MSW oraz podległe im organy administracji publicznej. Autor pracy analizuje politykę administracyjną ministrów spraw wewnętrznych Drugiej Rzeczypospolitej w dwóch odrębnych, ale zarazem przenikających się działach. Pierwszy z nich dotyczy polityki administracyjnej wobec szeroko rozumianych zagadnień życia społeczno-politycznego kraju (zarządzenia odnoszące się do partii politycznych, stowarzyszeń społecznych, mniejszości narodowych, wyborów parlamnetarnych, itp.). Drugi wiąże się z polityką aministracyjną wobec zagadnień sensu stricto administracyjnych - bezpieczeństwa i porządku publicznego, obronności kraju, samorządu terytorialnego, aprowizacji państwa, zdrowia publicznego, techniczno-budowlanych, organizacji i funkcjonowania urzędów, inspekcji ministerialnej.